314 pasienter og 120 friske kontrollpersoner mellom 8 og 18 år deltok i en studie gjennomført ved Oslo Universitetssykehus. Forskerne tok blodprøver for å måle langtidsblodsukkeret (HbA1c) i tillegg til elleve kjente biomarkører som er forbundet med åreforkalkning. Seks av markørene var signifikant høyere hos barna med diabetes enn hos de friske barna, uavhengig av forskjeller i tradisjonelle risikofaktorer for hjerte- og karsykdom mellom gruppene. Det var også signifikant sammenheng mellom nivåene av ni av markørene og langtidsblodsukkeret til barna med diabetes.

C-reaktivt protein (CRP) er den mest studerte betennelsesmarkøren, og nivåene er godt egnet til å forutsi risikoen for framtidig hjerte- og karsykdom. Det var denne markøren som var mest forhøyet i diabetesgruppa sammenlignet med kontrollgruppa, og som også viste sterkest sammenheng med langtidsblodsukkeret. Også nivåene av interleukin-18 (IL-18) – en annen sterk prognostisk markør for hjerte- og karsykdom – var signifikant økt i gruppa som hadde diabetes.

Nivåene av E-selectin, P-selectin, VCAM-1, ICAM-1 og MCP-1 er alle assosiert med åreforkalkning og involvert i rekrutteringen av betennelsesceller fra blodet til blodåreveggen. I denne studien var E-selectin, P-selectin og MCP-1 signifikant forhøyet ved barnediabetes, mens VCAM-1 viste en klar trend til å være økt. Nivåene av fire av de fem markørene korrelerte signifikant med langtidsblodsukkeret i diabetesgruppa.

Den siste biomarkøren som var signifikant høyere i diabetesgruppa enn i kontrollgruppa var TIMP-1, mens også MMP-9 trendet til å være forhøyet. Disse to markørene er involvert i skadelig remodelering av substansen mellom cellene (ekstracellulærmatriksen) i åreveggen. TIMP-1-nivåene hang dessuten sammen med langtidsblodsukkeret. Interleukin-6, som er forbundet med økt risiko for å dø av hjerte- og karsykdom, var ikke signifikant økt hos barna med diabetes, og det var heller ikke TNF-α, som er assosiert med graden av tidlig åreforkalkning. Begge biomarkørene korrelerte imidlertid signifikant med langtidsblodsukkeret i diabetesgruppa.

Forskerne kunne konkludere med økte nivåer av en rekke betennelsesmarkører hos barn og unge med type 1-diabetes, og at de økte nivåene i henger sammen med nivåene av langtidsblodsukkeret. Funnene indikerer tydelig at betennelse spiller en vesentlig rolle for den akselererte åreforkalkningen ved barnediabetes.

Leave a reply