Skilleveggen (septum) mellom venstre og høyre hjertekammer beveger seg abnormalt hos personer som har ledningsforstyrrelsen venstre grenblokk, en tilstand som medfører at sammentrekningen av venstre hjertekammers lateralvegg (sidevegg) er forsinket. Rett før hjertemuskelen begynner å trekke seg sammen beveger skilleveggen seg mot venstre og inn i venstre hjertekammer, og denne bevegelsen skjer tidligere og er større dersom man har grenblokk. Tidligere studier viser at ni av ti pasienter med en slik unormal septumbevegelse responderer på kardial resynkroniseringsterapi med en biventrikulær pacemaker som gjør at hjertekamrene trekker seg sammen mer synkront. Mekanismene som forårsaker og påvirker størrelsen til denne septumbevegelsen er imidlertid uklare, og mer kunnskap kan bidra til å forutsi hvilke pasienter som vil ha nytte av resynkroniseringsterapi.

Forskere ved Oslo universitetssykehus analyserte nylig resultater fra en tidligere dyrestudie der dyrene var påført venstre grenblokk, med mål om å undersøke faktorer som påvirker størrelsen på den unormale septumbevegelsen. Ved venstre grenblokk var hastigheten på trykkøkningen i venstre ventrikkel ved begynnelsen av sammentrekningsfasen redusert, slik at den normale forskjellen i trykket mellom venstre og høyre hjertekammer økte saktere enn normalt. Videre førte forsinkelsene i sammentrekningen av venstre hjertekammers sidevegg til at skilleveggen selv måtte gjøre nesten hele jobben med å lukke klaffen mellom venstre forkammer og hjertekammer (mitralklaffen) når hjertekammeret var fylt med blod.

Forskerne gjennomførte også datasimuleringer av venstre grenblokk, og modellen bekreftet at størrelsen på septumbevegelsen hang sammen med hvor fort forskjellen i trykk mellom venstre og høyre side av skilleveggen økte. Septumbevegelsen mot venstre var også mindre uttalt jo mindre forsinket aktiveringen av venstre hjertekammer var.

Infarkt i skilleveggen reduserte septumets bevegelser mot venstre i simuleringsmodellen, noe som kan forklare hvorfor ikke alle pasientene med venstre grenblokk har denne økte septumbevegelsen. Tilsvarende var septumbevegelsen mindre når hjertets globale kontraksjonskraft var redusert, noe som for eksempel er tilfelle ved ulike hjertemuskelsykdommer som disponerer for venstre grenblokk. Dette reduserer verdien av å se på septumbevegelsen for å diagnostisere tilstanden hos pasienter med kardiomyopatier eller infarkt i skilleveggen, og må tas hensyn til dersom bevegelsesmønsteret til skilleveggen skal benyttes for å evaluere nytten av en biventrikulær pacemaker.

2 Comments

  • Anders

   Hei Wicky Maria.

   Iskemisk hjertesykdom, aortastenose og kardiomyopatier er blant de vanligste årsakene til venstre grenblokk. Personer som ikke har symptomer på hjertesykdom kan også ha grenblokk, og tilstanden har i seg selv ingen betydning for hjertets funksjon.

   Les mer her: http://www.unikard.org/venstre-grenblokk

   Vennlig hilsen
   Anders, UNIKARD


Leave a reply