Fredag 9. mars disputerer Kristoffer Myrstad Brodwall for sin doktorgrad ved Universitetet i Bergen.


DE VIKTIGSTE RESULTATENE:

  1. Tidlig svangerskapsforgiftning knyttes til økt risiko for hjertefeil hos barnet.
  2. Barn har betydelig økt risiko for å bli født med hjertefeil dersom de har søsken – og spesielt en tvilling – som også har medfødt hjertefeil.
  3. Barn som fødes med Downs syndrom og alvorlige hjertefeil har lavere sjanse for å overleve de første fem årene enn andre barn med Downs syndrom.

KORT OPPSUMMERING:

(1) Gravide som fikk svangerskapsforgiftning før uke 34 hadde nesten tre ganger høyere risiko for å føde et barn med hjertefeil enn gravide med et normalt svangerskap. Risikoen var også økt hos barn av gravide som fikk alvorlig svangerskapsforgiftning senere i svangerskapet. Spesielt sterk var sammenhengen mellom svangerskapsforgiftning hos mor og hjertefeilen atrioventrikulær septumdefekt (AVSD) hos barnet. Den viktigste utviklingen av fosterhjertet skjer allerede i løpet av de ti første ukene av svangerskapet, lenge før de første tegnene på svangerskapsforgiftning. Derfor kan ikke tilstanden i seg selv forårsake medfødte hjertefeil, noe som gjør at forskerne mener det kan være felles årsaksmekanismer bak de to tilstandene. Totalt inkluderte forskerne mer enn 900 000 fødsler fra 1994 til 2009 i analysene sine.

Hjertebloggen omtalte denne studien nærmere i en egen sak i 2016:

Alvorlig medfødt hjertefeil kan ha samme årsak som svangerskapsforgiftning

(2) Risikofaktorer innad i familier ser også ut til å være viktige i utviklingen av medfødt hjertefeil. Brodwall og kollegene analyserte informasjon om nesten 450 000 norske søskenpar, over 100 000 halvsøskenpar og 16 000 tvillingpar født mellom 1994 og 2009. 4,1 % av barna som hadde eldre helsøsken med medfødt hjertefeil ble også selv rammet, sammenlignet med 1,1 % av barna som ikke hadde eldre søsken med hjertefeil. Justert for andre forhold som potensielt kunne ha påvirket sammenhengen, var risikoen mellom tre og fire ganger høyere dersom også et søsken hadde hjertefeil. Da forskerne kun så på alvorlige hjertefeil var risikoen nesten sjudoblet for barn som også hadde søsken med alvorlige hjertefeil. For tvillinger var sammenhengen enda tydeligere: Tvillinger av samme kjønn hadde 14 ganger økt risiko, mens risikoen var 12-doblet blant tvillinger av forskjellig kjønn.

(3) Barn med Downs syndrom som fødes med mindre feil på hjertet har like stor sjanse til å overleve de første fem årene som de som fødes uten hjertefeil. For barna som har mer alvorlige hjertefeil er derimot overlevelsen vesentlig lavere. Mer enn halvparten av alle barn som ble født med Downs syndrom i Norge mellom 1994 og 2009 hadde en feil på hjertet. Mellom 1994 og 1999 overlevde under 92 % av alle som ble født med Downs syndrom de fem første leveårene. Mellom 2000 og 2009 hadde overlevelsen økt til nesten 96 %.

Leave a reply