Over 7 % av pasientene i en ny studie fra Tromsø ble rammet igjen innen ett år etter sin første blodpropp. Risikoen for ny blodpropp sank deretter drastisk, og mellom 5 og 10 år etter den første blodproppen fikk rundt 2 % av pasientene blodpropp hvert år. Innen ti år etter førstegangs blodpropp hadde 28 % av pasientene fått en ny blodpropp, og resultatene indikerer videre at menn kan være mer utsatt for gjentatt blodpropp enn kvinner.

Studien inkluderer 710 Tromsøundersøkelsen-deltakere som ble rammet av blodpropp mellom 1994 og 2012. De var i snitt 69 år gamle da de ble rammet, og om lag en fjerdedel hadde kreft. Risikoen for gjentatt blodpropp var høyere etter blodpropp i beina (dyp venetrombose) enn etter blodpropp i lungene (lungeembolisme).

Også risikoen for tidlig død var høyest det første halve året etter en blodpropp, og sank deretter gradvis. 9 % døde den første måneden, mens én av fire hadde dødd ett år etter den første blodproppen. Innen ti år var over halvparten av pasientene døde. Dødeligheten var naturlig nok spesielt høy for pasientene som hadde blodpropp relatert til kreft, og 86 % av blodpropp-pasientene med kreft var døde etter fem år.

Også risikoen for ny blodpropp senere var tilsynelatende høyere for pasientene som hadde kreft enn for pasienter som fikk blodpropp av andre årsaker. Men etter at forskerne gjennomførte analyser som tok hensyn til at kreftpasientene samtidig har høyere risiko for å dø av sykdommen sin, var risikoen for gjentatt blodpropp faktisk lavere hos denne gruppa pasienter.

Behandlingen av blodpropp har blitt vesentlig forbedret siden 1990-tallet, men studien tyder på at både dødelighet og gjentakelsesfare fortsatt er relativt høy. Tidligere har samme forskergruppe publisert en studie som viser høy gjentakelsesfare også for pasienter som får blodpropp i tilknytning til et sykehusopphold. Forskerne oppfordrer til studier som kan gjøre det lettere å identifisere blodpropp-pasienter med spesielt høy risiko for å rammes på nytt senere.

LES OGSÅ:

Høy fare for gjentakelse for pasienter som får blodpropp

Leave a reply