LIGHT er et cytokin i superfamilien av tumornekrosefaktorer, altså et betennelsesdannende protein som kan gjøre at kroppens celler begår «selvmord». En ny norsk-italiensk studie publisert i det høyt rangerte diabetestidsskriftet Diabetologia tyder nå på at LIGHT kan øke slik programmert død av de insulinproduserende betacellene i bukspyttkjertelen. I tillegg kan LIGHT i kombinasjon med høyt blodsukker gi økt betennelsesaktivering i blodåreveggen. Høye nivåer av LIGHT kan derfor potensielt bidra til både utvikling og forverring av sykdommen hos pasienter med type-2-diabetes.

Høye nivåer ved diabetes

Blodprøver fra 191 italienere og 40 nordmenn med type 2-diabetes ble analysert i studien. LIGHT-nivåene i begge pasientgruppene var høyere enn hos 32 friske kontrollpersoner med samme alders- og kjønnssammensetning som diabetespasientene.

Det viste seg at blodplater skilte ut større mengder LIGHT hos pasienter med diabetes enn hos friske. Dermed kan de økte nivåene av LIGHT ved diabetes type 2 trolig til dels forklares av økt aktivering av blodplater. Forskerne fant ytterligere støtte for denne teorien da de påviste en signifikant korrelasjon mellom nivåene av LIGHT i blodet og to markører for blodplateaktivering, blant annet cytokinet sCD40L.

LIGHT og sukker økte betennelse i blodårene

Videre tror forskerne aktiverte blodplater som fester seg til blodåreveggen og skiller ut LIGHT kan bidra til økt betennelse i blodåreveggen ved type 2-diabetes. I endotelceller fra blodåreveggen førte kombinasjonen av LIGHT og glukose til en økning i genuttrykket for begge de to reseptorene LIGHT binder seg til og virker gjennom.

Forskerne stimulerte endotelceller med LIGHT og sukker i seks timer, og viste markant økt utskillelse av de inflammatoriske kjemokinene interleukin-8 og MCP-1 i celler hvor LIGHT-stimulusen vedvarte i ytterligere 24 timer. Funnene tyder på at sukker kan øke effekten LIGHT har på betennelse i blodåreveggen, og at dette muligens skjer via oppregulering av LIGHT-reseptorene i endotelceller.

LIGHT svekket insulinproduksjonen

Insulin skilles ut fra betaceller i de langerhanske øyer i bukspyttkjertelen. I denne studien stimulerte forskerne betaceller fra ni donorer med en cocktail av betennelsesdannende cytokiner. Denne påvirkningen førte til en kraftig økning av LIGHT. Forskerne så også en markert oppregulering av begge de to LIGHT-reseptorene og av genuttrykket for dem i betaceller stimulert med cytokin-cocktailen.

Forskerne undersøkte så utskillelsen av insulin fra betacellene ved tilførsel av lave og høye doser sukker. I celler som ikke ble stimulert med LIGHT var insulinutskillelsen markant høyere da cellene ble utsatt for en høy glukosekonsentrasjon. I celler som ble stimulert med LIGHT var det derimot knapt nok forskjell: LIGHT økte insulinutskillelsen ved lave sukkerkonsentrasjoner, men svekket den kraftig ved høye glukosedoser. Det samme gjaldt da cellene ble stimulert med en blanding av ulike cytokiner.

Resultatene tyder på at LIGHT-nivåene i bukspyttkjertelen kan endre insulinresponsen gjennom økt og unødvendig høy insulinutskillelse ved lave sukkerkonsentrasjoner, og hemme insulinutskillelse ved høye konsentrasjoner. I LIGHT-utsatte betaceller påviste forskerne dessuten økt programmert celledød, noe som også trolig er en årsak til at LIGHT svekker insulinutskillelsen.

Leave a reply