Betennelsesstoffer svekker trolig hjertet ved sjelden muskelsykdom

Juvenil dermatomyositt er en kronisk hud- og muskelsykdom som også kan affisere hjertet. Forskere i Oslo kan ha kommet nærmere et svar på hvilke mekanismer som er involvert i skaden på hjertet.