Hvert år får to-tre barn under 16 år i Norge den sjeldne, men svært alvorlige revmatiske sykdommen juvenil dermatomyositt. Sykdommen angriper muskler og hud, og er forbundet med skade på en rekke organer, deriblant hjertet. Forskere ved Oslo universitetssykehus har tidligere oppdaget at pasienter som har levd lenge med muskelsykdommen kan få redusert hjertefunksjon og forhøyede nivåer av kjemokinene eotaxin (CCL11, CCL24 og CCL26) og MCP-1 (CCL2). Slike betennelsesstoffer spiller en rolle for åreforkalkning, og det er antydet at de kan medvirke til den økte risikoen for hjerte- og karsykdom blant pasienter med revmatiske lidelser. I en ny studie undersøkte forskerne om den sviktende hjertefunksjonen ved juvenil dermatomyositt hang sammen med høye nivåer av slike kjemokiner.

54 pasienter som hadde hatt aktiv eller inaktiv juvenil dermatomyositt i gjennomsnittlig 17 år, ble sammenlignet med like mange friske kontrollpersoner av samme kjønn og alder. Det viste seg at de forhøyede nivåene av eotaxin og MCP-1 hos pasientene med aktiv sykdom korrelerte signifikant med redusert systolisk og diastolisk hjertefunksjon og med høyt blodtrykk. Ved aktiv sykdom hang også høyt totalkolesterol sammen med redusert hjertefunksjon og med økte nivåer av MCP-1 og eotaxin.

MCP-1 er kanskje det kjemokinet som er tettest forbundet med betennelsestilstander i hjertemuskelcellene og utvikling av åreforkalkning. Eotaxin er langt mindre studert, men har også blitt assosiert med organskade i tidligere studier. Korrelasjonene i denne studien kan ikke si noe direkte om årsakssammenhenger, men er ifølge forskerne likevel en klar indikasjon på at kjemokiner og kolesterol er involvert i svekkelsen av hjertet som kan oppstå ved juvenil dermatomyositt.

Les også: Barneleddgikt kan øke risikoen for hjerte- og karsykdom

Leave a reply