Videoopptakene med førsteforfatter Vibeke N. Ritschel ble gjennomført da studien ble presentert på verdens største hjertekongress, ESC-kongressen i London høsten 2015.


– Pasientene med høyest nivåer av løselig interleukin-6-reseptor (sIL-6R) hadde høyere samlet risiko for å dø, få nytt hjerteinfarkt, hjerneslag, bli innlagt med hjertesvikt eller få akutt revaskularisering i løpet av de neste årene, forteller lege og doktorgradsstipendiat Vibeke N. Ritschel. Hun  er førsteforfatter av den nye studien som nå er publisert i Journal of the American Heart Association.

Forskerne studerte blodprøver av 989 pasienter som ble lagt inn på Ullevål sykehus med akutt hjerteinfarkt mellom 2007 og 2011. Alle pasientene gjennomgikk PCI-behandling, og blodprøvene ble tatt morgenen etter. Pasientene ble fulgt fram til utgangen av 2013, og 200 av dem opplevde minst én alvorlig klinisk hendelse knyttet til hjertet i løpet av oppfølgingsperioden. Det var til sammen 82 dødsfall, og også dødeligheten var koblet til nivåene av sIL-6R, uavhengig av andre faktorer som pasientens alder, statinbruk, andre markører i blodet og tidligere hjerte- og karsykdom.

Interleukin-6 (IL-6) er et inflammatorisk cytokin, som virker gjennom å binde seg til enten spesifikke interleukin-6-reseptorer på overflaten av celler (klassisk signalformidling) eller til løselige interleukin-6-reseptorer i blodet (transsignalformidling). I begge tilfellene interagerer betennelsesstoffet med glykoprotein 130 (gp130) på celleoverflaten og aktiverer en kjede av reaksjoner som øker inflammasjonen. Signaloverføring via trans-signalveien kan blant annet forårsake betennelse og destabilisere plakk i blodåreveggen, noe som potensielt kan forklare koblingen mellom sIL-6R-nivåer og framtidige alvorlige hendelser i denne studien. Forskerne undersøkte også om nivåene av gp130 i blodet hadde betydning for prognosen til pasientene, men det hadde de ikke i analysene som var justert for andre variabler.

– Det er for tidlig å si om våre funn kan bidra til nye medikamenter for pasienter med STEMI-infarkt, men de er interessante med tanke på å lære mer om mekanismene rundt IL-6-signaleringskjeden, sier Ritschel.

LES OGSÅ:

Reduserte reperfusjonsskade hos hjerteinfarktpasienter med immundempende legemiddel

Leave a reply