På torsdag disputerer Øistein Rønneberg Mjelva for sin doktorgrad ved Universitetet i Bergen. Den viser at biomarkørene B-natriuretisk peptid (BNP), pentraksin-3 (PTX-3), neopterin, fibrinogen og D-dimer kan si noe om hvordan det kommer til å gå med pasienter som ankommer sykehuset med brystsmerter.

BNP forutsier hendelser best

RACS-studien inkluderte 871 pasienter som ankom akuttmottaket ved Stavanger universitetssykehus med brystsmerter som ble mistenkt å være akutt koronarsykdom (hjerteinfarkt eller ustabil angina) i 2002 og 2003. Innen sju år hadde 332 av pasientene dødd. B-type natriuretisk peptid (BNP) viste seg å være den prognostiske biomarkøren som best kunne forutsi både dødelighet og hjerteinfarkt. BNP utskilles som en respons på økt strekk i hjertecellene, og er en etablert biomarkør for hjertesvikt. Forskerne mener funnene viser at BNP bør måles rutinemessig sammen med hjerteinfarktmarkøren troponin hos pasienter med brystsmerter som kan stamme fra hjertet.

I tillegg viste Mjelva og kollegene at både nivåene av pentraksin 3 (PTX3) og D-dimer i blodet kunne identifisere pasientene med høyest risiko. PTX3 er en tidlig markør for betennelse i blodåreveggene, og skilles ut som en respons på at blodårene skades. D-dimer er et mål på blodpropptendens, og dannes som et restprodukt av fibrin, proteinet som utgjør store deler av en blodpropp.

I en annen av studiene inkluderte forskerne totalt 3526 brystsmertepasienter, og 580 av dem fikk akutt hjerteinfarkt i løpet av de neste ca. 7 årene. Høye nivåer av fibrinogen og neopterin forutsa framtidig infarkt. Neopterin er en spesifikk betennelsesmarkør for aktivering av immunsystemet, mens fibrinogen i likhet med D-dimer sier noe om blodpropptendens.

LES MER: 

PTX3 og D-dimer forutsier død hos akuttpasienter med brystsmerter

Leave a reply