Fedme er forbundet med økt fare for både venøs blodpropp og hjerteinfarkt. Sammenhengen mellom fedme og hjerteinfarkt kan delvis forklares av at fedme også henger sammen med insulinresistens og andre klassiske risikofaktorer for hjerte- og karsykdom, men disse faktorene har ingen vesentlig betydning for blodpropprisikoen.

– Betennelsesmarkøren CRP kan derimot være en faktor som både knytter fedme til venøs blodpropp og hjerteinfarkt, forteller doktorgradsstipendiat Lars Horvei, som er førsteforfatter bak en ny studie som nå er publisert i Journal of Thrombosis and Haemostasis.

(saken fortsetter)

Alle typer fedme øker risikoen for venøs blodpropp

Nivåene av C-reaktivt protein (CRP) i blodet reflekterer den generelle betennelsestilstanden i kroppen. CRP dannes blant annet som en respons på at betennelsesstoffer skilles ut fra fettvev, og personer med fedme har generelt høyere CRP-nivåer enn gjennomsnittet. I studien fra Tromsø fulgte forskerne nesten 15 000 personer som deltok i minst én av de tre Tromsøundersøkelsene mellom 1994 og 2008. Innen 2011 hadde 920 blitt rammet av sitt første hjerteinfarkt, mens 291 hadde fått venøs blodpropp. Kvinner som hadde CRP-nivåer høyere enn 3 mg/l hadde 73 % høyere risiko for hjerteinfarkt og 84 % høyere risiko for venøs blodpropp enn de som hadde CRP-nivåer under 1 mg/l. For menn var det bare risikoen for hjerteinfarkt som var økt ved høye CRP-nivåer, med 93 %.

Forskerne fant videre en klar sammenheng mellom flere ulike mål på fedme og framtidig hjerteinfarkt for både menn og kvinner, men sammenhengen ble svekket da analysene ble justert for CRP. Også den like klare sammenhengen mellom fedme og framtidig venøs blodpropp ble mindre uttalt da forskerne tok høyde for CRP i analysene.

– For kvinner med BMI over 30 kg/m2 ble for eksempel sammenhengen 22 % svakere etter disse justeringene. Funnene indikerer at lavgradig betennelse til en viss grad forklarer sammenhengen mellom fedme og venøs blodpropp, spesielt for kvinner, forklarer Horvei, som har gjennomført studien i samarbeid med kolleger ved K. G. Jebsen-senter for tromboseforskning (TREC) i Tromsø.

Leave a reply