Ankyloserende spondylitt er forbundet med økt risiko for hjerte- og karsykdom, og forskere ved Diakonhjemmet sykehus i Oslo har tidligere vist at pasienter med sykdommen har stivere blodårer enn friske personer. C-reaktivt protein (CRP) er en markør på betennelse i kroppen, og nå setter forskerne økt arteriestivhet i sammenheng med nivåene av CRP fem år tidligere.

Les også: Stivere og mindre elastiske blodårer ved Bekhterevs sykdom

Forskerne målte CRP i blodet til 85 pasienter med ankyloserende spondylitt i 2003. Samtidig kalkulerte de ASDAS, et mål på aktiviteten til den revmatiske sykdommen. I 2008/2009 målte de arteriestivheten til pasientene ved hjelp av to ulike metoder, og det ene målet hang signifikant sammen med både CRP og ASDAS fra fem år før.

Studien skal være den første som viser en sammenheng mellom tidlig betennelse, sykdomsaktivitet og framtidig arteriestivhet i denne gruppa pasienter. Den støtter dermed teorien om at disse to faktorene kan være av betydning for den økte risikoen for hjerte- og karsykdom blant pasienter med ankyloserende spondylitt.

Leave a reply