– Vi fant infiltrasjon av inflammasjonsceller hos omtrent seks av ti pasienter i begge gruppene. Resultatene tyder ikke på at inflammasjon i hjertet spiller en viktigere rolle for utviklingen av koronar hjertesykdom hos de pasientene som i tillegg har inflammatorisk leddsykdom, sier førsteforfatter Jacqueline Kirsti Andersen, som er førsteamanuensis ved NTNU.

48 av deltakerne i studien hadde en revmatisk sykdom i tillegg til trange blodårer i hjertet, først og fremst leddgikt, polymyalgia revmatika eller psoriasisartritt. De 40 andre hadde ikke revmatisk sykdom, men var like revmatikerne på de fleste andre områder. Pasientene var en del av hjertebiopsistudien ved Feiringklinikken, og gjennomgikk en koronar bypass-operasjon mellom 2001 og 2004. Kirurgene hentet samtidig ut en liten bit av hjertets høyre forkammer. Verken i det ytre, mellomste eller indre laget av hjerteveggen var det forskjell på hvor mange betennelsesceller som hadde infiltrert hjertemuskulaturen til pasienter med og uten revmatisk sykdom. De  fleste betennelsescellene ble funnet i epikardiet, det ytterste laget av hjerteveggen.

56 % av pasientene i revmatikergruppa hadde infiltrasjon av betennelsesceller i epikard, sammenlignet med 60 % i gruppa uten revmatisme. Med andre ord hadde en nokså høy andel i begge gruppene betennelse i hjertet. Forskerne vet ikke om betennelsen har sammenheng med hjerte- og karsykdommen til pasientene. De vet heller ikke om det eventuelt er betennelse som trigger hjerte- og karsykdom eller motsatt. De observerte at pasientene med inflammasjon i epikardet var gjennomsnittlig 7 år yngre enn pasienten uten inflammasjon, noe som kan være en indikasjon på at inflammasjon er koblet til mer aggressiv hjerte- og karsykdom som krever kirurgi i yngre alder.

Forskerne fant heller ingen forskjeller i mengden fettvev i epikardiet til hjertepasienter med og uten inflammatorisk leddsykdom. De hentet ut biopsier fra en av lårmusklene til en del av pasientene, men fant bare betennelsesinfiltrasjon hos noen svært få pasienter i hver pasientgruppe. Pasientene med inflammatorisk leddsykdom hadde høyere nivåer av kollagen i det tykkeste, midtre laget av hjerteveggen (myokard), men ikke det ytre eller indre laget.

 

Leave a reply