Geir Olav Dahle disputerer i morgen for sin doktorgrad ved Universitetet i Bergen. Han har undersøkt om betablokkere kan beskytte hjertet mot skadene som oppstår når det stanses i forbindelse med en hjerteoperasjon.

Betablokkere under hjertekirurgi gav bedre bevart hjertefunksjon

Under åpen hjertekirurgi er det vanlig å påføre hjertet midlertidig hjertestans for å senke oksygenbehovet mens operasjonen pågår. Ved å tilføre repetert, kald, oksygenert blodkardioplegi – en metode der man stadig skyller gjennom hjertet med kaldt blod med mye oksygen – kan man beskytte hjertet mot skadene som oppstår både når blodtilførselen til hjertet stanses (iskemi) og når den gjenopprettes igjen (reperfusjon). Likevel er hjertefunksjonen ofte svekket i etterkant av en hjerteoperasjon.

Betablokkere kan også beskytte mot denne typen skader på hjertet. I en av studiene har Dahle og kollegene vist at den kortlivede betablokkeren esmolol – tilført sammen med repetert, kald, oksygenert blodkardioplegi – kan motvirke svekkelsene i pumpefunksjonen etter åpen hjertekirurgi hos griser. I den andre viste de at betablokkeren karvediol ikke har samme effekt på pumpekraften, men derimot bedrer hjertets evne til å fylle seg mellom hvert hverteslag. Karvedilol har også kraftige antioksidative egenskaper, og tilførsel reduserte det oksidative stresset i hjertet etter operasjonen.

(saken fortsetter)

LES MER:

Hjertefunksjonen etter kirurgi bevares med betablokkeren esmolol

Carvedilol reduserte oksidativt stress og bedret hjertets avslapning etter hjertekirurgi

Strain rate estimerer pumpefunksjonen godt

I en tredje artikkel har Dahle sammenlignet moderne ultralydmetoder som sier noe om hjertets pumpefunksjon med den invasive, kateterbaserte gullstandardmetoden PRSW. Også denne studien ble gjennomført på griser. Strain og strain rate er hjerteultralydmål som beskriver hjertets grad av strekk/deformasjon, men verdien deres som mål på pumpefunksjon kan være begrenset av at de også er tett knyttet til hjertets fylning. Studien fra Bergen tyder på at strain rate relativt uavhengig av hjertets fylning gir et godt estimat på funksjonen til venstre hjertekammer. Strain rate målt i radial retning gav de aller mest nøyaktige målene på hjertets kontraksjonskraft.

LES MER:

Hjerteultralyd: Strain rate bedre enn strain til å beregne hjertets pumpefunksjon

Leave a reply