Carvedilol reduserte oksidativt stress og bedret hjertets avslapning etter hjertekirurgi

Betablokkeren carvedilol har også kraftige antioksidative egenskaper. Ved å tilføre legemiddelet til grisehjerter som var stanset i forbindelse med en operasjon, ble det oksidative stresset i hjertet redusert og den diastoliske hjertefunksjonen bedre bevart etter operasjonen.