Under åpen hjertekirurgi er det vanlig å påføre hjertet midlertidig hjertestans for å senke oksygenbehovet mens operasjonen pågår. Ved å tilføre repetert, kald, oksygenert blodkardioplegi – en metode der man stadig skyller gjennom hjertet med kaldt blod med mye oksygen – kan man beskytte hjertet mot skadene som oppstår både når blodtilførselen til hjertet stanses (iskemi) og når den gjenopprettes igjen (reperfusjon). Likevel er hjertefunksjonen ofte svekket i etterkant av en hjerteoperasjon.

Betablokkere kan også beskytte mot denne typen skader på hjertet. Forskere ved Haukeland universitetssjukehus i Bergen har tidligere vist at den kortlivede betablokkeren esmolol tilført sammen med repetert, kald, oksygenert blodkardioplegi bevarer sammentrekningsfunksjonen til venstre hjertekammer tre timer etter åpen hjertekirurgi bedre enn når esmolol ikke blir tilført. I en ny studie viser samme forskergruppe gunstige effekter også av den ikke-selektive betablokkeren carvedilol, som i tillegg blokkerer alpha-1-adrenerge reseptorer og har en kraftig antioksidativ effekt.

Analyser fra 20 griser ble benyttet i eksperimentet. Alle gjennomgikk en kardiopulmonal bypass-operasjon med kardioplegisk hjertestans i 100 minutter før hjertet ble startet opp igjen og blodtilførselen gjenopprettet. Mens den ene halvparten fikk repetert, kald, oksygenert blodkardioplegi etter vanlig prosedyre, ble carvedilol tilført som tillegg til den kardioplegiske løsningen hos resten av grisene. Forskerne undersøkte hjertefunksjonen til grisene ved hjelp av såkalte trykk-volumsløyfer og hjerteultralyd.

Resultatene viste at carvedilol forbedret den diastoliske funksjonen til venstre hjertekammer de første tre timene etter at operasjonen var avsluttet. Forskerne mener den forbedrede avslapningsevnen til hjertene som ble tilført carvedilol var forårsaket av de antioksidative egenskapene til legemiddelet, og i biopsier fra grisehjertene fant de tegn til redusert oksidativt stress i carvedilolgruppa sammenlignet med kontrollgruppa. De kunne ikke påvise noen overbevisende forbedring i hjertets pumpefunksjon – den systoliske funksjonen – som følge av å tilføre carvedilol til repetert, kald, oksygenert blodkardioplegi, og fant heller ingen tegn til at carvedilol reduserte celledød i hjertet.

LES OGSÅ:

Hjertefunksjonen etter kirurgi bevares med betablokkeren esmolol

Ny metode beskytter hjertet under kirurgi

 

Leave a reply