Under en hjerteoperasjon er kirurgene avhengig av å stenge av blodtilførselen til hjertet. Uten oksygen vil energiproduksjonen i hjertet synke, noe som kan skade hjertet. Iskemisk fjernprekondisjonering er en metode for å redusere slike skader på hjertet. Dette innebærer å stenge av blodtilførselen til for eksempel overarmen i flere korte perioder like før man innleder operasjonen.

For første gang har forskere undersøkt effekten av iskemisk fjernprekondisjonering direkte på hjertevevet i den venstre ventrikkelen hos mennesker. Dette hjertekammeret har ansvar for å pumpe blod ut til kroppen, og det er viktig at funksjonen skades minst mulig som følge av hjertekirurgi. Studien fra St. Olavs Hospital og NTNU viser at iskemisk fjernprekondisjonering sørger for at hjertemuskelcellenes energiproduksjon opprettholdes under en operasjon, i motsetning til under operasjoner som ikke inkluderer denne behandlingsmetoden.

60 pasienter som skulle gjennomgå en koronar-bypass-operasjon deltok i studien og ble tilfeldig trukket ut til enten å motta iskemisk fjernprekondisjonering eller ikke før operasjonen. Forskerne tok vevsprøver fra venstre hjertekammer til alle pasientene på to tidspunkter i løpet av operasjonen, og analyserte mitokondrierespirasjonen i hjertemuskelcellene.

– Hjertemuskelen til pasientene som hadde begrenset blodstrøm til armen før operasjonen, var i stand til å opprettholde samme nivå på energiproduksjon under hele operasjonen, mens hjertemuskelen til de andre pasientene ikke var det. Dette kan være viktig fordi hjertevevet er avhengig av energi for å overleve, og for å reparere skader cellene kan få under operasjonen, sier førsteforfatter Katrine H. Slagsvold til CERG-bloggen.

Forskerne tok også blodprøver på fire forskjellige tidspunkter, men her fant de ingen forskjeller mellom de to gruppene på noen av tidspunktene for stoffene som ble målt. Det samme gjaldt for uttrykkene av mikroRNA-molekyler i vevsprøvene fra venstre hjertekammer. Tidligere studier har indikert at mikroRNA kan spille en rolle for den beskyttende effekten av iskemisk fjernprekondisjonering, og forskerne utelukker ikke at vevsprøvene ble hentet ut med for kort mellomrom til å synliggjøre en effekt i denne studien.

Les også: Studerer mikromolekyler for å lære mer om atrieflimmer
Les også:
 Atrieflimmer: Forskning på mikromolekyler kan jeg mer effektive medisiner

Forskerne studerte videre ulike proteiner fra vevsprøvene. Det viste seg at proteinet Akt ble aktivert etter iskemisk fjernprekondisjonering. Tilsvarende funn er tidligere observert i dyrestudier, og forskerne mener aktivering av dette proteinet kan være nøkkelen til å indusere den beskyttende effekten på hjertet. Dette kan også bety at medikamenter som aktiverer Akt kan beskytte hjertet i kliniske situasjoner i fremtiden.

I desember 2013 publiserte forskerne lignende funn fra hjertets høyre forkammer. I den forbindelse laget UNIKARD en video, der førsteforfatter Katrine Hordnes Slagsvold forteller mer om iskemisk fjernprekondisjonering.

Leave a reply