Fisk er sunt, og helsegevinsten har først og fremst blitt forklart av omega-3-fettsyrene. Men i det siste har flere studier indikert at også fiskeprotein og bioaktive peptider kan bidra til å senke risikoen for hjerte- og karsykdom. Dokumentasjonen er foreløpig ikke god nok til å konkludere, ifølge en oversiktsartikkel publisert av forskere ved Norges Fiskerihøgskole ved UiT Norges arktiske universitet.

Antioksidanter og inflammasjon

Å spise antioksidanter kan motvirke oksidativt stress, som er knyttet til åreforkalkning. Forskerne viser til en studie av 276 overvektige, hvor én av fire grupper reduserte vekta ved hjelp av torsk i tillegg til magert kjøtt som proteinkilde. Denne gruppa reduserte oksidativt stress mer enn de tre andre gruppene, som supplerte magert kjøtt med omega-3-tilskudd, laks eller ingen ting. Den antioksidative kapasiteten var også økt mer enn i kjøttgruppa og omega-3-gruppa. Forskerne bak studien foreslo at proteinsammensetningen i torsk eller de høye nivåene av aminosyren taurin kan ha bidratt til den gunstige effekten. Reviewet viser også til flere dyrestudier som viser lovende antioksidative effekter av protein fra mager sjømat som torsk og kamskjell.

Inflammasjon bidrar også til åreforkalkning, og på dette punktet nevner forskerne tre relevante studier med mennesker som deltakere. Det ble ikke påvist noen effekt på kjente inflammasjonsmarkører av å spise mager fisk fire dager i uka i åtte uker, verken for friske eller for pasienter med koronar hjertesykdom. Derimot senket en diett med 60 % av proteininntaket fra torsk nivåene av betennelsesmarkøren CRP med 24 % hos overvektige personer med insulinresistens, mens nivåene økte da deltakerne baserte kostholdet på andre animalske proteinkilder. Hos mus disponert for åreforkalkning senket protein fra torsk og kamskjell nivåene av betennelsesmarkøren VCAM-1 mer enn protein fra kylling, og musene i sjømatproteingruppa utviklet dessuten mindre plakkdannelse i blodårene. En annen studie påviste antiinflammatoriske effekter av aminosyrene arginin, guanin og taurin fra torskeprotein, noe som bidro til raskere normalisering av betennelsen hos mus som ble påført en betennelsesdannende skade i beinet.

Kolesterol og høyt blodtrykk

Det finnes langt flere studier som har undersøkt effekten av fiskeprotein på fettstoffprofilen i blodet. Resultatene spriker imidlertid: Noen studier tyder på at mager sjømat kan senke nivåene av triglyserider i blodet hos friske sammenlignet med andre proteinkilder, mens andre ikke finner noen forskjell. Taurin framstår som en svært gunstig aminosyre, ettersom deltakere som spiste taurinberiket fisk senket LDL-kolesterolet mer enn deltakere som spiste fisk uten ekstra taurin. Overvektige som fikk tilskudd med fiskeprotein reduserte nivåene av det skadelige LDL-kolesterolet, mens tilskuddet ikke hadde effekt på HDL-kolesterol, triglyserider eller totale kolesterolnivåer. Også hos overvektige med diabetes er det vist gunstige, kolesterolsenkende effekter av å spise torskeprotein, mens to studier har testet dietter med hvit fisk hos pasienter med koronar hjertesykdom uten å kunne påvise noen effekt på fettstoffer i blodet. I tillegg finnes det en rekke dyrestudier som har vist kolesterol- og triglyseridsenkende effekter av proteiner fra mager sjømat.

Videre har en studie vist at inntak av mager fisk senker både systolisk og diastolisk blodtrykk hos pasienter med koronarsykdom. Hos overvektige er det derimot ikke påvist noen effekt av tilskudd med fiskeprotein på blodtrykket, men personer med lett forhøyet blodtrykk kan ha effekt av tilskudd med peptider fra laks. Mange studier på rotter med høyt blodtrykk har påvist akutte blodtrykkssenkende effekter av proteiner fra ulike typer sjømat, mens effekten over tid spriker mer i ulike studier.

Samlet sett finnes det indikasjoner på at marine proteiner kan senke hjerte- og karrisikoen gjennom å motvirke oksidativt stress, inflammasjon, høye kolesterol- og triglyseridnivåer og/eller høyt blodtrykk, men ulike studier har gitt forskjellige resultater. De norske forskerne etterlyser derfor flere studier på området, spesielt med mennesker som deltakere.

Leave a reply