CHA2DS2-VASc-modellen benyttes i dag for å vurdere hvor høy risiko en pasient med atrieflimmer som ikke benytter blodfortynnende medisiner har for å rammes av hjerneslag. Nå viser en ny studie fra UiT Norges arktiske universitet at modellen er ekstra godt egnet når den benyttes i kombinasjon med målinger av størrelsen på venstre atrium. Og kombinasjonsmodellen er minst like god for pasienter uten atrieflimmer.

– Personer med minst én av risikofaktorene i CHAD2DS2-VASc-modellen hadde fire ganger høyere risiko for hjerneslag enn personer uten risikofaktorer. Hos personer som i tillegg til minst én risikofaktor hadde et svært forstørret venstre forkammer var risikoen økt med mer enn ni ganger, sier førsteforfatter Sweta Tiwari ved UiT Norges arktiske universitet. 

18 års oppfølging

Risikofaktorene som gir minst ett poeng i CHA2DS2-VASc-modellen er kronisk hjertesvikthøyt blodtrykk, diabetes, tidligere hjerneslag, drypp eller blodpropp, og karsykdom som røykebein, hjerteinfarkt eller forkalkninger i hovedpulsåren. Personer på 65 år eller mer har også automatisk en CHA2DS2-VASc-score på minst ett poeng. Maksimal score i modellen er ni poeng.

Fra Tromsøundersøkelsen i 1994–1995 analyserte forskerne ultralydbilder av hjertet til totalt 2844 kvinner og menn mellom 55 og 84 år. Innen utgangen av 2012 hadde 325 av dem blitt rammet av hjerneslag. Forskerne sammenlignet altså risikoen for slag hos de som hadde CHA2DS2-VASc-score på 0 med risikoen hos de som både hadde en score på 1 eller høyere og svært forstørret venstre atrium målt med ultralyd, samt om de hadde atrieflimmer eller ikke.

En del av deltakerne hadde fått bekreftet atrieflimmer i tida etter Tromsøundersøkelsen. For disse deltakerne varslet kombinasjonsmodellen om seks ganger økt risiko for hjerneslag, men risikoen hos personer uten diagnostisert atrieflimmer var økt med hele 12 ganger. Resultatene var mer eller mindre de samme etter justeringer for røyking, kolesterolprofil, BMI og nyrefunksjon.

– Vi har identifisert ei gruppe uten atrieflimmer med høy risiko for hjerneslag. Vi mener det kan være nyttig å følge opp disse pasientene med 24-timers EKG, ettersom den økte risikoen sannsynligvis delvis skyldes ikke-diagnostisert atrieflimmer, sier Tiwari.

Resultatene fra studien ble også nylig presentert på ESC-kongressen i Roma.  I fjor publiserte Tiwari og kollegene også en studie som viser at ultralyd av størrelsen på venstre forkammer kan avdekke økt risiko for atrieflimmer hos friske kvinner og menn.

LES OGSÅ:

Hjerteultralyd kan avsløre økt risiko for atrieflimmer

Leave a reply