Personer med beinskjørhet har økt forekomst av hjerte- og karsykdom og risikofaktorer som høyt kolesterol, høye triglyseridnivåer, høyt blodtrykk og diabetes. Beinskjørhet går i arv, men tidligere studier har ikke klart å identifisere spesielt mange gener som forbindes med økt risiko. Ved hjelp av en ny metode står norske forskere nå i spissen for en studie som bekrefter et genetisk fellesskap mellom beinskjørhet og hjerte- og karsykdom, og som samtidig identifiser en rekke nye genvarianter som assosieres med beinskjørhet.

Les også: Fant nye gener for hjertesykdom med ny metode

Forskerne benyttet data fra såkalte genomvide assosiasjonsstudier med til sammen mer enn 250 000 deltakere. Analysene viste et betydelig genetisk overlapp mellom beintetthet og risikofaktorer for hjerte- og karsykdom. Ved hjelp av genvarianter som forbindes med de ulike risikofaktorene fant forskerne til sammen 65 nye genplasseringer som koder for beintetthet, og bekreftet samtidig en lang rekke genvarianter som var kjent fra tidligere studier. På sikt kan resultatene potensielt brukes til å identifisere risikopasienter og forebygge utviklingen av beinskjørhet.

Leave a reply