Torsdag 6. september disputerer Marianne Aardal Grytaas for sin doktorgrad ved Universitetet i Bergen.


DE VIKTIGSTE RESULTATENE:

  1. Overproduksjon av hormonet aldosteron – primær hyperaldosteronemisme – er trolig underdiagnostisert i Norge.
  2. Bare en femtedel hadde normalt blodtrykk etter å ha fjernet en binyre på grunn av primær hyperaldosteronisme.
  3. Spesifikk behandling med kirurgi eller spironolakton normaliserer sykelig forstørrelse av venstre hjertekammer hos pasienter med primær hyperaldosteronisme.

KORT OPPSUMMERING:

(1) Kun 108 pasienter fikk diagnosen primær hyperaldosteronemisme på Vestlandet mellom 1998 og 2012. Det kan tyde på betydelig underdiagnostisering. Hormonet aldosteron produseres i binyrene, og overproduksjon fører til høyt blodtrykk. 68 av pasientene hadde fått fjernet den syke binyren, men likevel hadde bare 21 % normalt blodtrykk ved oppfølging i 2014. Kvinner hadde størst sjanse for normalt blodtrykk etter inngrepet.

(2) Pasienter med primær hyperaldosteronisme har kraftig forstørret venstre hjertekammer. 1,5 år etter å ha fått fjernet en binyre eller startet på blodtrykksbehandling med medikamentet spironolakton var denne hypertrofien normalisert. Grytaas fant ikke større stivhet i hjertene til 15 pasienter med nylig diagnostisert primær hyperaldosteronisme, sammenlignet med hos 24 ellers like personer uten sykdommen.

(3) Den tredje artikkelen beskriver hvordan hormonanalyser kan gjøre det enklere å finne ut om overproduksjonen av aldosteron kommer fra én eller begge de to binyrene.

Leave a reply