De fleste som har diabetes har også høyt blodtrykk. Jo høyere blodsukker, jo høyere er generelt også blodtrykket, og selv om denne sammenhengen har vært kjent lenge har den ikke blitt viet stor oppmerksomhet før de siste par tiårene. Ett av de viktige spørsmålene er hvor langt ned høyt blodtrykk bør medisineres hos pasienter med diabetes for å gi optimal beskyttelse mot hjerte-, kar- og nyresykdom. De norske professorene Sverre Erik Kjeldsen og Ingrid Os ber nå om at det iverksettes en stor randomisert, klinisk studie som ser nærmere på denne problemstillingen.

Lederartikkelen til de norske overlegene stod nylig på trykk i Journal of Hypertension. Anledningen var en stor amerikansk samlestudie som fulgte nesten 900 000 personer med diabetes og normal nyrefunksjon, og som viste at både langtidsblodsukkeret og det systoliske blodtrykket var tett knyttet til risikoen for tidlig død, kronisk nyresykdom, koronar hjertesykdom og hjerneslag. Forskerne bak studien mener funnene tyder på at behandling som både senker det systoliske blodtrykket og langtidsblodsukkeret til normale verdier vil være det beste for pasienter med diabetes og høyt blodtrykk, men ettersom det er snakk om en observasjonsstudie kan de ikke konkludere sikkert.

Den tidligere gjennomførte ACCORD-studien har forsøkt å undersøke om det er best for pasienter med diabetes og normal nyrefunksjon å senke høyt systolisk blodtrykk til under 140 eller 120 mmHg. Studien hadde imidlertid for få deltakere til å kunne påvise noen statistisk signifikant forskjell i risiko mellom gruppene. ACCORD var sponset av National Institutes of Health (NIH), som fungerer som et medisinsk forskningsråd under det amerikanske helsedepartementet. I lederartikkelen oppfordrer Kjeldsen og Os NIH til å støtte en ny randomisert intervensjonsstudie med stor nok statistisk styrke til å kunne demonstrere en beskyttende effekt av kombinert og intensiv blodtrykks- og blodsukkerbehandling hos pasienter med diabetes.

Leave a reply