Onsdag 30. mai disputerer Rajiv Advani for sin doktorgrad ved Universitetet i Bergen.


DE VIKTIGSTE RESULTATENE:

  1. Behandlingen av hjerneslag ved Stavanger universitetssjukehus gikk mye raskere etter at de innførte strømlinjeformede rutiner.
  2. En målrettet kampanje i massemedia gjorde folk mer oppmerksomme på hjerneslagsymptomer og førte til at sykehuset behandlet flere slagpasienter.
  3. Det går utmerket med slagpasienter som får behandling innen den første timen etter at de opplever symptomer.

KORT OPPSUMMERING:

(1) I 2009 endret Stavanger universitetssjukehus rutinene for hvordan de tar imot slagpasienter. Fire år senere var antallet pasienter som fikk rask, livreddende behandling med trombolyse 27-doblet. Tida fra pasientene ankom sykehuset og fram til oppstart av behandlingen var redusert fra gjennomsnittlig 73 minutter mellom 2003 og 2008 til gjennomsnittlig 31 minutter i 2012.

Hjertebloggen omtalte denne studien i en egen sak i 2014:

Ny prosedyre gir raskere behandling av hjerneslag

(2) Dobbelt så mange ringte 113 og ble sendt til akuttmottaket ved Stavanger universitetssjukehus med symptomer på hjerneslag i månedene etter en opplysningskampanje om slag i massemediene. Doblingen i antall henvendelser førte også med seg en betydelig økning i antall som fikk trombolytisk behandling i månedene etter kampanjen. Effekten av kampanjen avtok derimot innen et halvt år etter at den var avsluttet.

Opplysningskampanjen hadde til hensikt å gjøre folk mer oppmerksomme på de vanligste symptomene på hjerneslag. Effekten av kampanjen ble også evaluert gjennom 1400 telefonintervjuer. Før kampanjen kjente 66 % av de spurte minst ett symptom på hjerneslag. Etterpå hadde andelen økt til 75 %.

Hjertebloggen omtalte denne studien i en egen sak i 2015:

Hjerneslagkampanje gjorde at flere fikk rask behandling

(3) I 2009 tok det i snitt over en time fra en slagpasient ankom Stavanger universitetssjukehus og til han eller hun fikk blodfortynnende behandling med trombolyse. I 2015 tok det mindre enn en halvtime. I samme periode ble også andelen trombolysepasienter som døde på sykehuset halvert. 634 pasienter ble inkludert i analysene.

Hjertebloggen omtalte denne studien i en egen sak i 2017:

Gav raskere slagbehandling og reduserte dødeligheten

(4) Andelen pasienter med akutt hjerneslag som ble behandlet innen den første timen etter at de fikk symptomer økte fra 2,2 % i 2009 til 14,5 % i 2015. Det gikk svært godt med alle pasientene som fikk trombolyse innen dette gylne vinduet på én time, uavhengig av hvor gamle de var eller hvilke følgesykdommer de hadde.

Leave a reply