Ved alvorlig aortastenose benyttes vanligvis åpen hjertekirurgi til å erstatte den forkalkede hjerteklaffen. Kateterbasert aortaklaffeimplantasjon (TAVI) er et mindre invasivt inngrep som tilbys risikopasienter som ikke kan få erstattet klaffen kirurgisk, først og fremst eldre pasienter. En kunstig klaff føres inn via et kateter i lysken til hjertet, hvor klaffen utvider seg og erstatter den gamle. Kort tid etter behandlingen har pasienter over 80 år bedre selvopplevd livskvalitet og fysisk helse enn de hadde før inngrepet, viser en ny norsk studie som nylig ble publisert i European Journal of Cardiovascular Nursing.

– Eldre aortastenosepasienter som kan få TAVI har symptomer som reduserer helsa deres. Én måned etter behandlingen hadde pasientene opplevd klinisk viktige forbedringer i generell livskvalitet og helse, sier førsteforfatter Siv J. S. Olsen, som nå er spesialsykepleier i kardiologisk sykepleie og stipendiat ved UNN, Harstad. Studien ble utført av forskningsgruppen PROCARD ved Haukeland universitetssjukehus i Bergen.

LES OGSÅ: 

Færre får delirium (akutt forvirring) med ny aortastenosebehandling

Totalt 65 pasienter eldre enn 80 år som gjennomgikk TAVI ved Haukeland universitetssjukehus mellom 2011 og 2013 deltok i studien. De svarte på flere ulike spørreskjemaer både dagen før og én måned etter inngrepet, og forskerne fant statistisk signifikante forbedringer for de aller fleste målene. Unntaket var den mentale sumskår av SF-12-spørreskjemaet, som vurderer åtte ulike underkategorier av fysisk og psykisk helse.

– Deltakerne rapporterte bedring i alle de fysiske kategoriene, men ikke for de mentale kategoriene sosial funksjonsevne og emosjonell rolle, sier Olsen.

Leave a reply