Mesta tilbyr alle sine ansatte et frivillig motivasjonsprogram for fysisk aktivitet (Dytt), hvor deltakerne blant annet kan konkurrere med kollegene sine på nett gjennom et armbånd som registrerer all aktivitet. Forskere ved Statens Arbeidsmiljøinstitutt har forsket på effekten, og publiserer nå resultater som tyder på bedre kondisjon og lavere kolesterolverdier etter å ha gjennomført programmet i åtte uker.

Tidligere har forskerne publisert en studie som viser at de som rapporterte mest fysisk aktivitet før de ble med på programmet hadde lavere blodtrykk, og lavere kolesterol enn de som oppgav minst fysisk aktivitet. Også hvilepuls og BMI var lavere. Halvparten av de 103 deltakerne som fullførte studien rapporterte at de hadde økt aktivitetsnivået sitt som følge av motivasjonsprogrammet, og andelen som oppgav at de trente minst to dager i uka hadde økt fra 62 % før perioden til 86 % etter perioden. De aller fleste oppfylte minimumsanbefalingene om 10 000 skritt hver dag, noe som ble målt med skritteller. Oksygenopptaket ble testet på et utvalg av deltakerne, og økte med 2,8 ml/kg/min fra før til etter intervensjonsperioden.

Hvilepulsen, langtidsblodsukkeret, det systoliske blodtrykket og nivåene av det gode HDL-kolesterolet i blodet til deltakerne endret seg ikke som følge av motivasjonsprogrammet, men forskerne så andre endringer som kan være positive for hjerte- og karrisikoen. Nivåene av både totalkolesterol og det skadelige LDL-kolesterolet hadde sunket, noe som imidlertid viste seg å gjelde kun for den gruppa av deltakere som hadde høyere utdanning. Samtidig hadde det diastoliske blodtrykket overraskende nok økt noe etter de åtte ukene, men dette gjaldt bare for deltakerne uten høyere utdanning.

Forskerne understreker at de positive resultatene ikke nødvendigvis bare skyldes at arbeiderne hadde økt det fysiske aktivitetsnivået sitt, og noen av dem oppgav at de hadde endret kosthold, sovet bedre og/eller sluttet å røyke eller snuse som en del av programmet. Samtidig mener de at det er en styrke ved studien at den er gjennomført som en del av veiarbeidernes egen hverdag, og ikke i et treningslaboratorium hvor man kanskje kunne ha forventet enda flere og større effekter av et treningsprogram.

LES OGSÅ:

Kan treningsmotivasjon på jobben redusere hjerterisikoen?

Leave a reply