Det er behov for flere effektive kostholdsstrategier som kan hjelpe personer med fedme med å redusere risikoen for diabetes og hjerte- og karsykdom. I eksperimentelle studier på både rotter og mennesker viser fiskeprotein lovende tegn til å forbedre blodsukkerkontroll og kolesterolprofil, og nå viser en ny studie fra Universitetet i Bergen at det slett ikke trengs så store mengder for å oppnå gode resultater.

Les også: Lakseprotein kan bremse åreforkalkning

Forskerne delte tolv unge rotter med fedme i to like store grupper. Den ene gruppa fikk 25 % av proteininntaket sitt fra torskeprotein, mens den andre utelukkende fikk melkeprotein. Protein utgjorde 20 % av det totale energiinntaket i begge gruppene, og med unntak av proteintypen var fôret likt. Etter fire uker hadde rottene som fikk torskeprotein gått mer opp i vekt og vokst signifikant mer enn rottene som ikke fikk dette proteinet, uten at forholdet mellom muskler og fettvev var forskjellig. Det skjedde til tross for at rottegruppene spiste like mye mat totalt i løpet av intervensjonsperioden.

For å undersøke blodsukkerresponsen etter et måltid gav forskerne rottene et standardisert måltid med mye sukker. Gruppene hadde likt fastende blodsukker, men to timer etter måltidet var blodsukkeret signifikant lavere i torskeproteingruppa. Dette funnet indikerer at torskeprotein forbedrer glukosetoleransen, og støttes av en tidligere studie fra samme forskningsgruppe, der overvektige voksne ved hjelp av tilskudd av torskeprotein forbedret blodsukkerkontrollen etter et måltid.

Forskerne så en høyere omega-3/omega-6-ratio både i blodplasma, lever og fettvev hos rottene som fikk torskeprotein sammenlignet med den andre gruppa. Dette resultatet kan ikke forklares av det lave omega-3-innholdet i torskedietten, men kan kanskje skyldes at torskeprotein stimulerer stoffer som regulerer produksjonen av omega-3-fettsyrer i levra. Det var ingen forskjell i kolesterolverdier mellom de to gruppene, men gruppa som fikk torskeprotein hadde signifikant lavere nivåer av frie fettsyrer, som regnes som en risikofaktor for insulinresistens. Et mål på fettsyrerelatert inflammasjon var også lavere i torskeproteingruppa, noe som indikerer at torskeprotein kan øke produksjonen av betennelsesdempende stoffer og ha en antiinflammatorisk effekt. Dette er interessant ettersom kronisk lavgradig betennelse er vanlig ved både type 2-diabetes og hjerte- og karsykdom.

Inntaket av fiskeprotein er lavere i denne studien enn i de fleste tidligere studier som har undersøkt effekten på blodsukkerkontroll og lipidmetabolisme, men fortsatt om lag dobbelt så høyt som myndighetenes anbefalinger. Forskerne kunne konkludere med at slike mengder torskeprotein var tilstrekkelig til å ha effekt på glukosekontrollen etter et måltid og lipidmetabolismen hos rotter med fedme sammenlignet med en diett med kasein som eneste proteinkilde.

Leave a reply