Rundt 1.000 norske barn og unge under 16 år er rammet av barneleddgikt, juvenil idiopatisk artritt. Hos om lag halvparten vedvarer tilstanden som voksen. Man vet ikke årsaken, men mest sannsynlig er det en blanding av gener, autoimmunitet og omgivelser som utløser juvenil artritt. Det er velkjent at leddgikt (revmatoid artritt) kan øke risikoen for hjerte- og karsykdom, men inntil nylig fantes det lite forskning som så på risikoen blant voksne pasienter med langvarig barneleddgikt.

Forskere fra Universitetet i Oslo undersøkte forekomsten av diverse  risikofaktorer for hjerte- og karsykdom hos 87 voksne som fikk diagnostisert juvenil idiopatisk artritt tidlig på 1980-tallet og fortsatt hadde aktiv sykdom 1529 år senere. Da de sammenlignet med kontrollpersoner uten sykdommen viste det seg at leddgiktgruppa hadde noe stivere blodårevegger, i tillegg til høyere blodtrykk. Selv om den økte stivheten i åreveggen ikke var veldig markant, mener forskerne den potensielt kan signalisere økt risiko for framtidig hjerte- og karsykdom i denne pasientgruppa.

Forskerne kan ikke vite om leddgikta i seg selv er årsaken til at blodåreveggene blir stivere, men understreker at de ikke fant forskjell mellom gruppene på en rekke andre kjente risikofaktorer for hjerte- og karsykdom, deriblant kolesterolverdier, BMI, midjemål og familiehistorie med hjerte- og karsykdom. Imidlertid røykte flere i artrittgruppa, samtidig som de hadde høyere insulinresistens enn kontrollpersonene.

Les også: Hjerte- og karsykdom kan bidra til økt risiko for leddgikt

Comments are closed.