Barn som får cellegift risikerer svekket hjerte som voksen

Overlevende av akutt lymfatisk leukemi, den vanligste formen for kreft blant barn, har redusert hjertefunksjon og fysisk kapasitet som voksne, spesielt dersom de ble behandlet med antracykliner (cellegift).