25 av 67 femåringer med medfødt hjertefeil i en ny studie fra Vestlandet hadde hull i tennene (karies). Halvparten av barna hadde erosjon, altså tannsubstans som var etset bort som følge av syrepåvirkning. Til sammen hadde mer enn ett av tre barn med medfødt hjertefeil karies i dentin (tannbeinet) eller erosjon som hadde trengt gjennom emaljen og helt inn til dentinet.

– Dårlig oral helse, for eksempel karies som står ubehandlet eller infeksjoner i munnhulen, kan øke risikoen for infeksiøs endokarditt, sier førsteforfatter Tine Birkeland Sivertsen, som er barnetannlege og PhD-stipendiat ved Universitetet i Bergen. Infeksiøst endokarditt er bakterieinfeksjon i årehinnen som kler innsiden av hjertet og hjerteklaffene, og kan oppstå som følge av at bakterier fra munnhulen spres til blodet. Tidligere studier har vist at barn og unge med hjertefeil har mangedoblet risiko for endokarditt sammenlignet med hjertefriske i samme alder.

Kan skyldes kostholdet

De hjertesyke barna i studien inkluderte barn med septumdefekter, forsnevring av hovedpulsåren, aortastenose, pulmonalstenose og komplekse hjertefeil. Det viste seg at 25,4 % av dem hadde karies som hadde trengt inn til dentinet. Til sammenligning var den tilsvarende andelen blant femåringer på Vestlandet generelt 18,3 %. Ni av barna i studien hadde fire eller flere tannflater med karies til dentinet, og Sivertsen foreslår flere mulige forklaringer på at barn med hjertefeil er mer utsatt enn andre.

– Mange hjertesyke barn har i tidlige barneår problemer med ernæringen, slik at hyppige måltider kan bli nødvendig for å sikre tilstrekkelig energiinntak. Ved dårlig matlyst kan foreldrene være mer ettergivne overfor matvarer som barnet liker. Nattmåltid utgjør også økt karies- og erosjonsrisiko på grunn av den lave spyttproduksjonen om natten, sier hun til Dagens Medisin, som også har omtalt studien. Barn med hjertefeil kan også slite med hyppig oppkast, i tillegg til at noen av medisinene de bruker kan ha et høyt innhold av sukker eller føre til redusert spyttproduksjon.

Videre hadde nesten ni av ti barn i studien plakk på en eller flere tenner, et tegn på dårlig munnhygiene blant disse barna.

Tett oppfølging

Forskerne kunne ikke finne noen enkeltfaktor som var koblet til økt fare for tannproblemer hos barna med hjertefeil. Sannsynligheten var for eksempel ikke signifikant forskjellig ut fra hva barna veide da de ble født, hvilken utdanning foreldrene hadde, hvor ofte barna spiste eller drakk ting med sukker mellom måltider, eller om foreldrene hadde begynt å pusse barnas tenner før eller etter ettårsdagen. Forskerne understreker at disse funnene er nokså usikre ettersom såpass få barn deltok i studien.

Bare fire av barna i studien hadde fått tettet hull hos tannlegen. I tidsskriftartikkelen om studien uttrykker forskerne stor bekymring for disse tallene, og overfor Dagens Medisin understreker Sivertsen betydningen av tidlig og tett oppfølging av tannhelsen til barn med høy risiko for dårlig munnhelse.

– Barn med medfødt hjertefeil bør henvises fra lege eller helsestasjon for oppfølging allerede fra ett års alder, sier hun.

Leave a reply