Barn med fedme kan ha svekket hjertefunksjon

Allerede i barndommen kan hjertemuskelen være forandret og svekket ved kraftig overvekt (fedme). Noen få måneder med trening kan reversere svekkelsene.