Nesten hver sjette norske 8-åring og like mange 15-åringer er overvektige. Andelen har økt jevnt og trutt de siste 30 årene, og omtrent ett av seks overvektige barn har en kroppsmasseindeks (BMI) som tilsvarer fedme. Barnevekststudien fra 2012 viser at overvekt og fedme er omtrent like vanlig både blant jenter og gutter i disse aldersgruppene.

Det finnes i dag solid dokumentasjon som viser at BMI tidlig i livet er avgjørende for risikoen for å utvikle hjerte- og karsykdom som voksen. Overvekt og fedme i barndommen øker også risikoen for å dø tidlig, uavhengig av om man fortsatt har fedme i voksen alder. Samtidig er risikoen for framtidig type 2 diabetes, høyt blodtrykk, metabolsk syndrom og flere andre sykdommer økt.

Flere nyere studier indikerer at man allerede kan se begynnende forandringer i hjertemuskelen hos barn som lider av fedme. I en tysk studie publisert i desember 2014 så forskerne blant annet forstørrede hjertekamre og tykkere hjertevegg hos barn med høy BMI sammenlignet med normalvektige barn. I tillegg var pumpefunksjonen (den systoliske funksjonen) og evnen til å fylle hjertet med blod i hvilefasen (den diastoliske funksjonen) også svekket hos barn med fedme.

Forskere ved Cardiac Exercise Research Group i Trondheim har vist at 13 uker med intervalltrening nesten reparerer den svekkede hjertefunksjonen hos 13–16-åringer med fedme. Sammenlignet med ti normalvektige i samme alder hadde de ti overvektige ungdommene som deltok i studien redusert systolisk og diastolisk hjertefunksjon da studien startet, noe som gjaldt både ved hvile og under fysisk aktivitet. Hver uke i 13 uker gjennomførte de overvektige ungdommene to økter med 4×4-intervaller, og etter studien var det ikke lenger noen signifikant forskjell mellom de to gruppene barn når det gjaldt de aller fleste målene på hjertefunksjon.

Før treningsperioden hadde de overvektige ungdommene kondisjon som en gjennomsnittlig 70-åring. Etter 13 uker var oksygenopptaket betraktelig forbedret, men ennå ikke på nivå med de normalvektige barna i studien. Treninga hadde redusert fettprosenten og midjemålet, og blodtrykket var redusert ned til samme nivå som hos de normalvektige deltakerne. Samtidig registrerte forskerne at mange av barna som hadde motvilje mot trening de første ukene, ble mer motiverte etter hvert som den fysiske formen ble bedre. De konkluderte med at intensiv utholdenhetstrening både er gjennomførbart og effektivt for å reversere en svekket hjertefunksjon hos overvektige ungdommer.

Nedenfor kan du prøve vår BMI-kalkulator og sammenligne med grenseverdiene for fedme hos barn og unge fra 7 til 16 år i tabellen under kalkulatoren.

Tabell_BMI_barn

 

Leave a reply