Under kardiopulmonal bypass er pasienten koblet til en hjerte-lungemaskin, som overtar pumpearbeidet til hjertet og gassutvekslingen til lungene mens operasjonen pågår. Det er imidlertid uklart om effekten er best dersom blodet pumpes ut i kroppen med en pulserende eller ikke-pulserende teknikk.

En relativ enkel pumpe som potensielt kan tilføre pulserende blodstrøm under åpen hjertekirurgi er en intraaortal ballongpumpe. En ballong plasseres i hovedpulsåren, blåses aktivt opp når hjertet skal fylles med blod, og tappes for luft når hjertet skal pumpe blod ut i kroppen. En fare med denne pumpeteknikken er imidlertid at blodflyten og dermed oksygentilførselen til kroppsdelene som befinner seg lavere i kroppen enn ballongen reduseres i så stor grad at pasientene kan oppleve organskade. Forskere ved Haukeland universitetssjukehus i Bergen har nå sett nærmere på dette.

16 griser ble benyttet i studien og tilfeldig fordelt til enten pulserende eller ikke-pulserende blodgjennomstrømning under åpen hjertekirurgi med hjerte-lungemaskin og intraaortal ballongpumpe. Hos den ikke-pulserende gruppa var pumpa slått av, mens den pumpet 80 ganger i minuttet i den pulserende gruppa. Blodstrømmen til områdene av kroppen som får blod fra den øvre, proksimale delen av hovedpulsåren – for eksempel hjernen – økte ved den pulserende metoden, mens blodflyten til organer supplert av den synkende delen av aorta – for eksempel nyrene og organene i bukhulen – var signifikant redusert. Ved ikke-pulserende perfusjon holdt blodflyten seg mer eller mindre stabil i hele kroppen.

En årsak til den reduserte blodstrømmen kan være at ballongen kommer i veien når blodet skal gjennom den distale delen av aorta. Studien kan ikke si noe om hvilken klinisk betydning funnene har, men etter 180 minutter med kardiopulmonal bypass var perfusjonen i nyrene redusert med 75 %, noe som ifølge forskerne kan være nok til å påføre organskade. Dette viser hvor viktig det er å studere blodstrømmen ulike steder i kroppen når man skal evaluere virkningen av pulserende perfusjon under kardiopulmonal bypass.

Leave a reply