Sekrert Frizzled-relatert protein 3 (sFRP3) påvirker Wnt-signalveien, og nivåene av proteinet kan måles i blodet. Signalveien er viktig for normal utvikling av hjertet i fosterlivet, men aktiviteten er normalt lav og nøye kontrollert hos voksne mennesker. Det er imidlertid vist at flere signalveier fra fosterstadiet aktiveres igjen ved hjertesvikt, og Wnt-signalveien er en av disse. En studie som ble publisert i fjor viste at pasienter med stabil hjertesvikt har økt dødelighet dersom de også har høye nivåer av sFRP3, men nå viser en ny studie fra samme forskergruppe at både høye og lave nivåer er forbundet med forverret pronose for eldre pasienter som har systolisk hjertesvikt.

Les også: Dødsrisiko ved hjertesvikt forbindes med mekanismer fra fosterlivet

Systolisk hjertesvikt utgjør om lag halvparten av alle tilfeller av hjertesvikt, og innebærer at pumpeevnen til hjertet er svekket. CORONA-studien fra tidlig på 2000-tallet ble ledet fra Norge og inkluderte pasienter fra 21 forskjellige land som hadde systolisk hjertesvikt og var eldre enn 60 år. Den nye studien inkluderte 1444 av disse pasientene. 421 av dem døde i løpet av en median oppfølgingstid på drøyt to og et halvt år, og det viste seg at den tredelen av pasientene med sFRP3-nivåer i midtsjiktet hadde signifikant størst sjanse for å overleve. De samme pasientene hadde også lavere risiko for å dø en hjerte- og karrelatert død, samt for å rammes av et kombinert endepunkt som inkluderte ikke-dødelig hjerneslag, ikke-dødelig hjerteinfarkt og hjerte- og karrelatert død. Resultatene var fortsatt statistisk signifikante etter justering for etablerte risikofaktorer.

Den forrige studien fra forskergruppa benyttet data fra GISSI-HF-HF-studien, en stor hjertesviktstudie hvor også pasienter med bevart pumpefunksjon var inkludert. Det kan tenkes at det er nettopp denne forskjellen mellom pasientgruppene som er forklaringen på at resultatene fra de to substudiene er forskjellige. Samtidig var gjennomsnittsnivåene av sFRP3 i blodet høyere blant deltakerne i GISSI-HF-HF enn i CORONA, og pasientene med nivåer i den nedre tredelen i GISSI-HF-HF hadde nivåer som tilsvarte midtsjiktet i CORONA-studien. Dermed hadde pasientene med best utfall de samme nivåene av sFRP3 i hver av studiene. Selv om forskerne påpeker at man skal være forsiktig med å sammenligne analyser fra to studier på denne måten, er også dette en aktuell forklaring på forskjellene.

Forskerne understreker at flere studier må til før sekrert Frizzled-relatert protein kan benyttes som en biomarkør i klinisk praksis, men funnene fra studiene deres støtter hypotesen om at Wnt-signalveien er involvert i progresjonen av hjertesvikt. Resultatene fra denne nyeste studien indikerer at balansert aktivitet av Wnt-signalveien virker bekyttende mot prosesser som forverrer sykdomsforløpet ved hjertesvikt, og at signalveien kan være et potensielt angrepspunkt for behandling av sykdommen i framtida.

Leave a reply