Bakteriefloraen i tarmen kan ha betydning for hjertesvikt

Over halvparten av hjertesviktpasientene som var i gruppa med høyest nivåer av trimetylamin-N-oksid, en metabolitt som er avhengig av tarmens bakerieflora, døde eller måtte gjennomgå hjertetransplantasjon i løpet av fem år.