B-vitamintilskudd påvirker genrisiko for hjerteinfarkt hos anginapasienter

Inntak av B-vitaminer kan være avgjørende for om en genvariant reduserer eller øker risikoen, ifølge en ny studie fra Bergen.