Forskere ved Intervensjonssenteret i Oslo har tidligere vist at hjerteultralyd kan avdekke den kortsiktige behandlingseffekten for pasienter med aortastenose som får erstattet den forkalkede hjerteklaffen ved hjelp av den kateterbaserte metoden TAVI. Nå har de samme forskerne publisert resultater som viser at målingene også kan forutsi langtidsprognosen for pasientene.

– 66 % av de som ikke fikk bedret den systoliske funksjonen til hjertet umiddelbart etter behandlingen fikk hjertesviktakutt hjerteinfart eller døde av hjerterelaterte årsaker i løpet av det neste året, mens dette ikke gjaldt mer enn 26 % av de som responderte umiddelbart på TAVI-inngrepet, sier førsteforfatter Jo Eidet. Totalt døde 17 % av pasientene i løpet av oppfølgingsperioden, og risikoen var tre ganger høyere blant ikke-responderne enn blant responderne.

TAVI er en nokså ny teknikk for å sette inn en ny aortaklaff for aortastenosepasienter hvor risikoen ved åpen hjertekirurgi anses å være for høy. Totalt analyserte forskerne data fra 64 TAVI-pasienter med gjennomsnittsalder 82 år. 35 av dem ble kategorisert som respondere, ettersom den gjennomsnittlige sammentrekningshastigheten til venstre hjertekammer forbedret seg med minst 20 % fra umiddelbart før til umiddelbart etter inngrepet.

– Etter 12 måneder var fortsatt dette målet forbedret sammenlignet med før inngrepet hos de som responderte på behandlingen. Responderne rapporterte dessuten høyere livskvalitet, ble klassifisert med mindre alvorlig hjertesvikt, og hadde lavere nivåer av hjertesviktmarkøren NT-proBNP i blodet enn ikke-responderne, forteller Eidet.

Forskerne spekulerer i at pasientene som ikke forbedret den systoliske hjertefunksjonen ikke har noen reservekapasitet til å pumpe mer blod ut i kroppen selv om trykket i venstre hjertekammer reduseres og pulsen øker når den forkalkede hjerteklaffen erstattes med en frisk, kunstig klaff.

– Resultatene indikerer at en test av den kontraktile reservekapasiteten til hjertet kan gjøre det lettere å forutsi risiko og dermed velge ut pasienter som egner seg for TAVI, oppsummerer Eidet.

LES OGSÅ:

Ultralyd forutsier utfall umiddelbart etter innsetting av ny hjerteklaff

Kan måle umiddelbare endringer i hjertefunksjonen etter TAVI med hjerteultralyd

Leave a reply