Hvert år gjennomgår ca. 4300 pasienter hjertekirurgi i Norge. Under operasjonen er det nødvendig å stanse blodtilførselen til hjertet en periode for å kunne operere på det. Dette medfører en viss hjerteskade, og det er derfor viktig å finne metoder som kan beskytte hjertet i størst mulig grad.

Tidligere studier tyder på at man kan oppnå en beskyttelseseffekt på hjertet ved å stoppe blodtilførselen i en annen del av kroppen i korte perioder før hjertet utsettes for en lengre periode uten blodtilførsel. I dette videoinnlegget møter vi Katrine Hordnes Slagsvold, lege i spesialisering ved klinikk for thoraxkirurgi, St. Olavs Hospital. Hun forteller om en studie som ble gjort i samarbeid med Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU, hvor de så nærmere på denne metoden for å undersøke om man kan utnytte dette til pasientenes fordel og bedre beskyttelse av hjertet under hjertekirurgi.

I studien ble blodtilførselen i armen til en gruppe pasienter avklemt i korte perioder før hjerteoperasjon ved å blåse opp en blodtrykksmansjett. Resultatene viste at de pasientene som gjennomgikk avklemmingen av blodtilførsel i armen før hjerteoperasjon, bevarte arbeidskapasiteten i hjertevevet betydelig bedre enn de som ikke gjorde det.

Dette er interessant fordi det kan tyde på at metoden påvirker måten hjertevevet forbruker energi på, og bevarer hjertevevets evne til å opprettholde energiproduksjonen gjennom operasjonen. Dette kan videre bety at hjertet vil være bedre i stand til å forebygge skade og gjøre hjertevevet bedre rustet til å reparere eventuelle skader som skulle oppstå under en hjerteoperasjon.