Kalsium regulerer en rekke funksjoner i hjertemuskelceller, og ved hjertesvikt og annet hjerte- og karsykdom er kalsiumhåndteringen forstyrret. Man er avhengig av bildegjengivningsverktøy for å studere kalsiums rolle i kjeden av hendelser som fører til at en hjertemuskelcelle trekker seg sammen, og hvordan disse mekanismene er endret ved sykdom.

Tradisjonelt har man vært nødt til å måle nivåer eller flyt av kalsium og sammentrekning av hjertemuskelceller i separate operasjoner, men ved hjelp av en hypermoderne bildesplitter kalt W-View Gemini viser forskere ved Institutt for eksperimentell medisinsk forskning og Center for Heart Failure Research i Oslo at man kan fange opp de nødvendige signalene samtidig med høy hastighet og følsomhet når splitteren monteres på siste generasjons sCMOS-kameraer, i dette tilfellet ORCA Flash 4.0 V2.

I artikkelen beskriver forskerne hvordan utstyret er montert til et mikroskop og testet på isolerte hjertemuskelceller. De konkluderer med at metoden er velegnet for å undersøke mekanismene som fører til at en hjertemuskelcelle trekker seg sammen.

Leave a reply