Mer enn 100 000 nordmenn bruker blodfortynnende medisiner for å forebygge blodpropp, for eksempel ved atrieflimmer eller etter et hjerteinfarkt. Lommelegen skrev nylig en lengre sak med tips og råd det kan være nyttig å kjenne til dersom man selv benytter slike medikamenter. Ved siden av mer enn 50 år gamle Warfarin (Marevan®), har tre nye blodfortynnende medikamenter kommet på banen de siste årene, nærmere bestemt dabigatran eteksilat (Pradaxa®), rivaroksaban (Xarelto®) og apixaban (Eliquis®). Til sammen er nå disse nye blodfortynnende (NOAK-ene) mer vanlige enn warfarin i Norge.

De åtte rådene i saken presenteres av Steinar Madsen i Legemiddelverket og Lommelegens egen allmennlege Brynjulf Barexstein:

  1. Glemmer man å ta en tablett og er usikker på hva man skal gjøre, bør man kontakte legen.
  2. Brukere av warfarin må normalt ta blodprøver nesten månedlig for å sjekke at dosen er riktig, men det er ikke nødvendig for NOAK-brukere.
  3. Ibux forsterker effekten av de blodfortynnende medisinene, og bør unngås som smertestillende behandling for personer som står på blodfortynnende. Det samme gjelder større doser Paracet.
  4. Noen kosttilskudd kan hemme virkningen av blodfortynnende medikamenter.
  5. – Du skal alltid gjøre leger, tannleger og apotek oppmerksom på at du bruker et blodfortynnende legemiddel, understreker Madsen.
  6. Unngå treningsformer med risiko for skader.
  7. Unngå å bli beruset, ettersom det øker faren for skader.
  8. Kontakt lege umiddelbart ved bivirkninger som blødninger i hud eller tannkjøtt, noe som kan være tegn på overdosering.

LES OGSÅ: Hjertebloggen har omtalt flere studier som sammenligner nye blodfortynnende med warfarin:

Atrieflimmer: Lavere blødningsrisiko med nye blodfortynnere

Nye blodfortynnere kan være mer kostnadseffektive ved atrieflimmer

Ny blodfortynner mest effektiv for de eldste

 

Leave a reply