Blodfortynnende legemidler reduserer risikoen for hjerneslag hos pasienter med atrieflimmer. Mellom januar 2013 og juni 2015 fikk 32 675 norske atrieflimmerpasienter som ikke stod på blodfortynnende behandling fra før av, skrevet ut slike medikamenter. Av disse fikk 11 427 warfarin (Marevan®), et legemiddel som har eksistert i mer enn 50 år. De siste årene har tre nye blodfortynnende legemidler (NOAK) kommet på markedet, og hvert av disse tre ble skrevet ut til mellom 6500 og 8000 pasienter i samme periode.

Til sammen 2081 av pasientene opplevde større eller klinisk relevante mindre blødninger i løpet av perioden. Forskerne sammenlignet risikoen for pasienter som stod på warfarin med pasienter som stod på hvert av de nye blodfortynnende legemidlene, justert for forskjeller i alder og andre variabler som kunne påvirke resultatet.

  • Apiksaban (Eliquis®) var koblet til 30 % lavere risiko enn warfarin.
  • Dabigatran (Pradaxa®) var koblet til 26 % lavere risiko enn warfarin.
  • Det var ingen signifikant forskjell i risiko for blødninger mellom pasienter på rivaroksaban (Xarelto®) og pasienter på warfarin.

Omtrent samme resultater gjaldt da forskerne kun inkluderte pasienter som var 75 år eller eldre. Videre var apiksaban og dabigatran forbundet med lavere risiko for hjerneblødning spesielt, mens både dabigatran og rivaroksaban var forbundet med økt risiko for blødninger i mage og tarm sammenlignet med warfarin.

Studien baserer seg på informasjon fra Norsk pasientregister og Nasjonalt reseptregister. Resultatene samsvarer i store trekk med funn fra randomiserte, kontrollerte studier som har sammenlignet nye blodfortynnende med warfarin. En begrensning med studien er at den ikke ser resultatene i sammenheng med medikamentenes effekt for å forebygge hjerneslag.

LES OGSÅ: 

Nye blodfortynnere kan være mer kostnadseffektive ved atrieflimmer

Leave a reply