Torsdag 26. april disputerer Sweta Tiwari for sin doktorgrad ved UiT Norges arktiske universitet.


DE VIKTIGSTE RESULTATENE:

  1. Forstørret venstre hjertekammer kobles til mangedoblet risiko for atrieflimmer.
  2. I kombinasjon med risikomodellen CHA2DS2-VASc kan forkammerstørrelse presist avdekke risiko for hjerneslag.
  3. Atrieflimmer er forbundet med svekket kognitiv funksjon over tid.

KORT OPPSUMMERING:

(1) Både kvinner og menn med svært forstørret venstre forkammer av hjertet har om lag firedoblet risiko for atrieflimmer sammenlignet med personer med normal forkammerstørrelse. Sammenhengen er uavhengig av andre etablerte risikofaktorer for atrieflimmer.

Studien inkluderer 2406 deltakere over 50 år som hadde blitt undersøkt med hjerteultralyd som en del av den fjerde Tromsøundersøkelsen i 1994 og 1995. 193 kvinner og 269 menn fikk dokumentert atrieflimmer via elektrokardiogram (EKG) innen utgangen av 2010.

Hjertebloggen omtalte denne studien nærmere i en egen sak i 2015:

Hjerteultralyd kan avsløre økt risiko for atrieflimmer

(2) Ultralydmålinger av størrelsen til hjertets venstre forkammer kan identifisere personer med svært høy risiko for hjerneslag når de kombineres med CHA2DS2-VASc-modellen. Denne modellen benyttes i dag for å vurdere risikoen hos pasienter med atrieflimmer, men funnene til Tiwari tyder på at modellen i kombinasjon med forkammerstørrelse gir like gode risikoestimater for personer uten atrieflimmer.

Personer med minst én av risikofaktorene i CHA2DS2-VASc-modellen hadde fire ganger høyere risiko for hjerneslag enn personer uten risikofaktorer. Hos personer som i tillegg til minst én risikofaktor hadde et svært forstørret venstre forkammer var risikoen økt med mer enn ni ganger. Studien inkluderer 2844 kvinner og menn, hvorav 325 ble rammet av slag i løpet av oppfølgingsperioden på 18 år.Hjertebloggen omtalte denne studien nærmere i en egen sak i 2016:http://unikard.org/beregner-risiko-hjerneslag-kombinasjonsmodell/(3) Pasienter med atrieflimmer opplevde større svekkelser i den kognitive funksjonen mellom de to Tromsøundersøkelsene i 2001 og 2007/2008 enn personer uten atrieflimmer. Forskjellen kunne ikke forklares av at flimmerpasientene hadde flere av de tradisjonelle risikofaktorene for hjerneslag. Tiwari og kollegene gjennomførte tre ulike tester for kognitiv funksjon, og atrieflimmer var bare koblet til svekkelser i én av testene.

Leave a reply