Pasienter med diabetes type 2 har økt risiko for hjerte- og karsykdom, deriblant atrieflimmer. Fedme er forbundet med økt risiko for både diabetes og atrieflimmer, og nå viser en ny observasjonsstudie at flimmerrisikoen er høyest for diabetespasientene som veier mest.

Forsker Irene Grundvold ved Oslo universitetssykehus benyttet sammen med svenske forskere data fra 84 legesentre i Sverige fra perioden 1999–2009. 7.169 pasienter med nyoppdaget diabetes ble inkludert i analysene. Innen utgangen av 2009 hadde 287 av disse utviklet atrieflimmer, og risikoen økte i takt med høyere BMI. Pasienter med BMI tilsvarende overvekt (25–30 kg/m2) hadde omlag doblet risiko sammenlignet med normalvektige, mens pasienter med fedme (BMI over 30 kg/m2) hadde nesten tredoblet risiko. Gjennomsnittlig BMI blant pasientene på diagnosetidspunktet var 30,2.

Forskerne analyserte også betydningen av vektendring hos deltakerne inntil halvannet år etter tidspunktet for diabetesdiagnosen. Drøyt halvparten hadde holdt stabil vekt gjennom perioden, mens en tredel hadde redusert kroppsvekta si med mer enn én BMI-enhet. Hos 14 % hadde vekta økt med mer enn én BMI-enhet, og det viste seg at denne gruppa hadde 50 % økt risiko for atrieflimmer sammenlignet med pasientene i den vektstabile gruppa.

Fedme forbindes med forsinket fylling av hjertet og forstørret venstre forkammer (atrium), noe som kan spille en rolle for utviklingen av atrieflimmer. Sammenhengen mellom høyere BMI og økt risiko for atrieflimmer var imidlertid sterkere i denne studien enn den tilsvarende sammenhengen i tidligere studier på personer som ikke har diabetes, noe som indikerer at også selve diabetessykdommen kan påvirke flimmerrisikoen. Studien kan ikke gi svar på hvordan diabetes øker risikoen, men høyt blodsukker og betennelse forbundet med sykdommen kan tenkes å bidra til strukturelle endringer i hjertet som har betydning for utviklingen av atrieflimmer.

Leave a reply