Atrieflimmer er tett forbundet med dannelsen av blodpropper i hjertets venstre forkammer. Disse blodproppene kan transporteres med blodet og øker risikoen for hjerneslag. Det er imidlertid mindre studert om atrieflimmer også kan resultere i blodpropper på hjertets høyre side, som sender blod ut i lungekretsløpet. Nå viser en ny studie fra Tromsø en tett sammenheng mellom atrieflimmer og risikoen for framtidig blodpropp i lungene (lungeemboli).

Forskerne samlet data fra nesten nøyaktig 30.000 personer som deltok i den fjerde, femte eller sjette Tromsøundersøkelsen mellom 1994 og 2008. Innen 31. desember 2010 hadde 1.604 av dem fått atrieflimmer, mens 614 hadde fått venøs blodpropp, hvorav 240 av tilfellene dreide seg om lungeemboli.

Blant de som fikk diagnostisert atrieflimmer var risikoen for å senere få venøs blodpropp signifikant høyere enn blant de som ikke fikk atrieflimmer. Risikoen var mangedoblet det første halvåret etter at pasientene fikk atrieflimmerdiagnosen, og for lungeemboli var risikoen 80 % høyere også etter denne første perioden.

Tidligere har det vært antatt at blodpropper som tetter årene i lungene først og fremst oppstår i de dype venene i legger og lår. Selv om ikke denne nye studien kan si noe direkte om årsaksmekanismer, indikerer den at blodpropper kan oppstå i hjertets høyre forkammer ved atrieflimmer og transporteres til lungene med blodet. En av flere årsaker til at blodpropprisikoen er høyest de første månedene etter diagnostisering av atrieflimmer, kan ifølge forskerne være at pasientene ennå ikke har fått foreskrevet blodfortynnende medisiner.

Les mer om studien på VG Nett: Hjerteflimmer kan gi blodpropp i lungene

Leave a reply