I 2016 ble det publisert tre ulike studier som tyder på at nye blodsukkerregulerende medisiner også reduserer risikoen for hjerteinfarkt og død av hjerte- og karsykdom for pasienter med diabetes type 2. De supplerer funnene fra EMPA-REG OUTCOME-studien, som viste det samme da den ble publisert i slutten av 2015. Resultatene fra disse fire studiene, som alle er publisert i verdensledende The New England Journal of Medicine, er kåret til årets forskningsnyhet av Dagens Medicin i Sverige. Fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket kommenterer funnene i en sak hos forskning.no i dag.

– En stor, god nyhet. Men ikke årets viktigste medisinske forskningsfunn. Den gunstige effekten er tross alt forholdsvis beskjeden, sier han og viser til at diabetespasienter ofte trenger sammensatt medisinsk behandling. Studiene har like fullt allerede ført til nye retningslinjer for behandling med blodsukkersenkende legemidler ved diabetes i Norge. Tre av de fire medikamentene som er benyttet i studiene er foreløpig godkjent også i Norge.

Fire nye legemidler

Hovedresultatene fra EMPA-REG OUTCOME ble publisert i november 2015. Den viste at empagliflozin (Jardiance) sammenlignet med placebo reduserer dødelighet og risiko for hjerte- og karsykdom hos pasienter med type 2-diabetes og høy hjerterisiko. Legemiddfelet øker utskillelsen av glukose i urinen gjennom å hemme effekten av proteinet SGLT2, som står for reabsorpsjon av glukose fra nyrene. I studien ble empagliflozin gitt på toppen av standardbehandling ved type 2-diabetes. og totalt 7020 pasienter ble inkludert.

Den neste studien ble publisert våren 2016, og undersøkte legemiddelet pioglitazon (Actos) hos pasienter som nylig hadde hatt iskemisk hjerneslag eller drypp. De hadde ikke diabetes, men insulinresistens. 3876 pasienter ble tilfeldig fordelt til placebo eller pioglitazon på toppen av standardbehandling, og etter rundt fem års oppfølging var det var færre i medikamentgruppa som hadde fått et nytt slag eller blitt rammet av hjerteinfarkt. Legemiddelet reduserte også risikoen for å utvikle diabetes, mens det var koblet til økt risiko for vektøkning, ødem og beinbrudd.

Høsten 2016 ble ytterligere to studier publisert i The New England Journal of MedicineDen første av dem viste 13 % lavere kombinert risiko for å dø av hjerte- og karsykdom eller rammes av ikke-dødelig hjerteinfarkt eller hjerneslag hos diabetespasienter som fikk liraglutid (Victoza) på toppen av vanlig behandling, sammenlignet med de som fikk placebo på toppen av vanlig behandling. Den siste viste 26 % lavere risiko for hjerte- og kardød, hjerteinfarkt eller hjerneslag hos pasienter med type 2-diabetes som fikk semaglutid enn hos de som fikk placebo. 9340 pasienter deltok i liraglutid-studien, mens 3297 pasienter deltok i semaglutid-studien.

Nordmannen Odd Erik Johansen, som er lege og medisinsk direktør i legemiddelfirmaet Boehringer Ingelheim, er medforfatter i EMPA-REG OUTCOME-studien. Norske forskere har også vært delaktige i videre analyser av datamaterialet fra EMPA-REG OUTCOME, og presenterte noen av funnene under ESC-kongressen i Roma i fjor. Disse resultatene viser at den lavere risikoen for alvorlige hjerte- og karrelaterte hendelser ved empagliflozin gjelder uansett hvor høyt LDL-kolesterol pasientene har. Les mer i denne saken fra august:

Norsk studie fanger verdens oppmerksomhet (ESC-kongressen dag 4)

Leave a reply