Fredag 14. desember disputerer Sigbjørn Olav Rogne for sin doktorgrad ved UiT Norges arktiske universitet.


DE VIKTIGSTE RESULTATENE:

  1. Plakkdannelse i halspulsåren er assosiert med redusert kognitiv funksjon mange år senere
  2. Kolesterolnivåer er forbundet med størrelsen på strukturer i hjernen som kobles til Alzheimer’s sykdom

KORT OPPSUMMERING:

(1) Nivåene av homocystein i blodet er økt hos menn og kvinner med milde kognitive svekkelser. Unntaket er blant kvinner som har flere nære slektninger med Alzheimer’s sykdom. Resultatene kan tyde på at hjerte- og karrelaterte og andre risikofaktorer for Alzheimer’s sykdom kan være noe forskjellige ut fra om man har en familiær disposisjon eller ikke.

103 personer med mild kongitiv svikt ble analysert i tre grupper basert på byrden av Alzheimer’s sykdom i familien. Gruppene ble sammenlignet med 58 kognitivt friske kontrollpersoner.

(2) Åreforkalkning i halsen forutsier lavere score på flere kognitive tester 13 år senere. Både større intima-media-tykkelse, total mengde plakk og progresjonen av plakk mellom to målinger var koblet til resultatet på en eller flere tester som sier noe om evnen til å utføre oppgaver i raskt tempo. Også albuminuri og røyking viste seg å være uavhengige risikofaktorer.

Studien inkluderer drøyt 1500 voksne som deltok både i Tromsø 4-undersøkelsen i 1994 and Tromsø 6 13 år senere.

(3) Den siste artikkelen i doktorgradsarbeidet indikerer at automatisk MR-volumetri av hjernestrukturer kan skille personer med subjektivt hukommelsestap og milde kognitive svekkelser fra kognitivt friske. Nivåene av kolesterol i blodet var dessuten en av faktorene som var koblet til volumet på mange av hjernestrukturene som er sentrale i sykdomsutviklingen av Alzheimer’s sykdom.

Analysene inkluderer 115 personer med milde kognitive svekkelser, 25 med subjektivt hukommelsestap og 58 friske kontrollpersoner.

Leave a reply