Om lag halvparten av de som får leddgikt som barn – juvenil idiopatisk artritt – har også tilstanden som voksen. Norske forskere har tidligere publisert resultater som viser at voksne med aktiv barneleddgikt har høyere blodtrykk og stivere blodårevegger, men ikke vesentlig svekket hjertefunksjon sammenlignet med friske. Nå viser en ny studie at sykdommen heller ikke forbindes med økt intima-media-tykkelse i halspulsåren, et mål på åreforkalkning.

– Ingen av deltakerne i studien hadde omfattende åreforkalkning, og det var ingen forskjell på intima-media-tykkelsen hos deltakerne med og uten barneleddgikt. Pasienter med mer aktiv sykdom hadde høyere grad av subklinisk åreforkalkning i halspulsåren enn pasienter med mindre aktiv sykdom, men heller ikke hos disse pasientene kunne vi påvise en statistisk sikker forskjell fra de friske kontrollpersonene, sier førsteforfatter Kristin Evensen.

Les også: Ikke svekket hjertefunksjon hos voksne med barneleddgikt
Les også: Barneleddgikt kan øke risikoen for hjerte- og karsykdom

I studien deltok totalt 75 voksne som fikk diagnostisert juvenil idiopatisk artritt tidlig på 1980-tallet og fortsatt hadde aktiv sykdom mer enn 15 år senere. De ble sammenlignet med 75 tilfeldig utvalgte friske personer fra den norske befolkningen med samme alders- og kjønnssammensetning som pasientgruppa.

– Den kroniske betennelsesprosessen ved revmatisk sykdom er knyttet til åreforkalkning og økt risiko for hjerte- og karsykdom. Vi hadde derfor forventet økt åreforkalkning hos pasientene, spesielt siden noen tidligere studier har vist en sammenheng mellom intima-media-tykkelse og barneleddgikt allerede blant barn. Vår gruppe pasienter har fått tett oppfølging ved Rikshospitalet helt siden barndommen, og det kan tenkes at optimal medisink behandling har bidratt til å utsette åreforkalkningsprosessen, sier Evensen.

Leave a reply