– Overdrevne M-strømninger kan være den underliggende årsaken til autonom dysfunksjon ved høyt blodtrykk, konkluderer Berg, som nylig ble tildelt UNIKARDs kvinnehjertestipend for å forske videre på disse mekanismene.

«Autonom dysfunksjon» innebærer at funksjonen til den delen av nervesystemet som styrer aktiviteten i de fleste organene i kroppen, inkludert blodårene, er svekket. Ved høy aktivitet i det sympatiske nervesystemet øker også blodtrykket, og autonom dysfunksjon spiller dessuten en viktig rolle ved hjertesvikt og rytmeforstyrrelser. I den nye studien har Berg blant annet sett på effekten av medikamenter som enten hemmer eller åpner M-kanaler hos rotter med normalt og høyt blodtrykk. Det viste seg at blodtrykket økte i begge rottegruppene som følge av hemming av M-kanaler, mens både blodtrykket og hvilepulsen ble lavere da rottene fikk retigabin, et medikament som åpner M-kanaler.

– Med medikamenter som spesifikt har disse kanalene som angrepspunkt kan man selektivt manipulere M-strømninger, noe som potensielt kan ha en framtid i behandling av høyt blodtrykk og hjerterytmeforstyrrelser, skriver Berg videre i tidsskriftartikkelen.

Mens høy aktivitet i sympatiske vagusnerver gir høy puls, gir høy parasympatisk vagusaktivitet lav puls. Ganglier er en ansamling av nerveceller utenfor sentralnervesystemet. Tidligere har Berg vist at overføringen av nerveimpulser er forstyrret i de parasympatiske gangliene til rotter med høyt blodtrykk. Denne nye studien indikerer at M-kanaler stabiliserer parasympatiske nerver og hemmer vaguskontrollen av hjerterytmen ved høyt, men ikke normalt, blodtrykk. M-kanaler motvirker også frislipp av noradrenalin og adrenalin. Den oppregulerte M-kanalaktiviteten hos rotter med høyt blodtrykk kan være en årsak til at den sympatiske aktiviteten øker, men det kan heller ikke utelukkes at det er en kompensasjonsmekanisme som oppstår etter at sympatikusaktiviteten allerede er økt.

LES OGSÅ:

Hvorfor øker pulsen ved høyt blodtrykk?

Samspill mellom adrenerge reseptorer kan være avgjørende ved høyt blodtrykk

Leave a reply