Trombolyse er en svært effektiv form for behandling i timene etter et akutt hjerneslag, men effekten avtar over tid. Derfor gis denne blodproppoppløsende behandlingen i dag kun pasienter som ankommer sykehuset mindre enn fire og en halv time etter at de fikk symptomer på slag. Personer som våkner opp med hjerneslag og ikke vet det eksakte tidspunktet, får derfor ikke trombolyse ut fra dagens retningslinjer.

– For de fleste av disse rammer sannsynligvis slaget kort tid før de våkner. Oppvåkningsslag bør derfor ikke automatisk være en kontraindikasjon for trombolyse, men denne behandlingsmuligheten må baseres på en individuell vurdering av pasientens kliniske og nevrologiske tilstand, sier Martin Kurz ved Stavanger universitetssjukehus. Han har ledet arbeidet med en ny oppsummeringsartikkel som tar for seg evidensen for dagens anbefalinger om å fraråde trombolyse ved oppvåkningsslag.

Kan identifiseres med MR

Inntil én av fire som får hjerneslag merker de første symptomene ved oppvåkning. I dag anses den siste gangen pasientene ble sett uten nevrologiske svekkelser som tidspunktet for de første slagsymptomene. Det stemmer ifølge de norske forskerne ofte dårlig med virkeligheten.

– Det har lenge vært kjent at det skjer langt flere hjerneslag om morgenen mellom klokka seks og tolv enn på andre tidspunkt av døgnet. Studier med CT-bilder av hjernen har heller ikke vist noen forskjeller mellom pasienter med oppvåkningsslag og pasienter med slag der tidspunktet for de første symptomene er kjent. Det tyder på at oppvåkningsslag i første rekke oppstår like før man våkner, og ikke tidligere på natta, sier Kurz.

Resultatene fra diffusjonsvektede MR-bilder av hjernen er i flere studier benyttet til å velge ut pasienter som kan få trombolyse på tross av at det har gått mer enn fire og en halv time siden de første symptomene.

– Det er fortsatt behov for mer forskning som kan avgjøre hvilke kriterier som bør ligge til grunn for å velge ut pasienter til trombolyse basert på MR-bilder, men studiene som foreligger i dag tyder på at dette er nyttig i klinisk bruk, sier Kurz.

Effekten av trombolyse ved oppvåkningsslag skal undersøkes nærmere i den nye store internasjonale TWIST-studie ledet fra UiT Norges arktiske universitet. Denne studien ble nylig omtalt på nettsidene til LHL Hjerneslag.

Leave a reply