Rundt 65.000 nordmenn lever med atrieflimmer. Slike hjerterytmeforstyrrelser gir betydelig forhøyet risiko for hjerneslag, som er den tredje hyppigste dødsårsaken i Norge. Pasienter med atrieflimmer og minst én annen risikofaktor for slag anbefales å bruke blodfortynnende medisiner, som kan redusere risikoen for slag med omtrent to tredeler. Den medisinen som har vært vanligst heter warfarin, men bruken må kontrolleres nøye, blant annet for å unngå blødninger. De siste årene har det kommet flere nye blodfortynnere som utfordrer warfarin, og den store internasjonale ARISTOTLE-studien viste at apiksaban reduserte risikoen for slag, død og blødninger mer enn warfarin.

Risikoen for hjerneslag øker med alderen, også for pasienter med atrieflimmer. ARISTOTLE-studien fortalte ikke om effekten av apiksaban var overlegen warfarin for alle aldersgrupper, og i en nylig publisert substudie ble dette undersøkt av ei gruppe forskere ledet av den norske overlegen og professoren Sigrun Halvorsen.

I ARISTOTLE-studien deltok 18.201 pasienter fra mer enn 1.000 sykehus i til sammen 39 land. Felles for dem var atrieflimmer med økt risiko for hjerneslag. De ble tilfeldig valgt ut til to grupper som mottok enten warfarin eller apiksaban, og deretter fulgt i nærmere to år. I substudien analyserte forskerne resultatene basert på alder som kontinuerlig variabel, og det viste seg at apiksaban reduserte risikoen for slag, kraftige blødninger og død for hjerteflimmerpasienter i alle aldre. Det samme var tilfellet når deltakerne ble delt inn i tre alderskategorier: apiksaban viste seg å være mer effektivt og tryggere enn warfarin i alle aldersgrupper.

Forskerne konkluderte med at apiksaban var fordelaktig sammenlignet med warfarin for atrieflimmerpasienter, uavhengig av alder. Den absolutte fordelen av apixaban var størst for de eldste pasientene, og ifølge studien framstår legemiddelet som et spesielt attraktivt alternativ for å forhindre slag hos denne gruppa pasienter.

Les også: Nye blodfortynnere kan være mer kostnadseffektive ved hjerteflimmer

Leave a reply