Hjerteinfarkt: hjerte- og karsykdommer

Aortaklaffen er hjerteklaffen mellom hovedpulsåren (aorta) og venstre hjertekammer. Den har som oppgave å hindre blodet i å strømme tilbake til hjertet når det har pumpet blod ut i aorta. Forsnevring i aortaklaffen, aortastenose, hindrer blodstrømmen fra venstre hjertekammer til aorta, noe som øker belastningen på hjertet og på sikt kan føre til hjertesvikt. Sykdommen kan skyldes medfødte feil på aortaklaffen, men opptil 80 % av tilfellene i vestlige land kan forklares av økende forkalkning i klaffen etter hvert som man blir eldre. Risikofaktorer er blant annet høyt kolesterol, røyking og høyt blodtrykk. Rundt 30 % av nordmenn mellom 65 og 70 år har tegn til forsnevring av aortaklaffen, men blodsirkulasjonen påvirkes bare hos noen få prosent av disse.


Artikler om Aortastenose:Mikromolekyler i blodbanen kan avsløre risiko hos pasienter med forsnevret hjerteklaff

Publisert: - Postet i: Center for Heart Failure Research, Hjerte-thorax forskningsgruppe, Hjerteblogg, K. G. Jebsen Senter for hjerteforskning, Videoblogg - Merket med emne:

Forskere ved Akershus universitetssykehus kan måle mikropartikler i blodbanen fra vanlige blodprøver, inkludert såkalte mikro-RNA. Forskerne har nå vist at pasienter med forsnevret åpning i hjerteklaffen (aortastenose) og høy konsentrasjon av et slikt mikromolekyl i blodbanen har økt risiko. Disse korte RNA-trådene kan således ha stort potensial som risikomarkører ved hjerte- og karsykdom.

Les hele artikkelen