Aortastenose kan på sikt føre til hjertesvikt, men tidligere studier har vist at kvinner med aortastenose har bedre bevart hjertefunksjon enn menn som har hjerteklaffsykdommen. Nå har forskere i Bergen benyttet data fra en stor europeisk studie til å undersøke om sykdommen utvikler seg forskjellig hos kvinner og menn, og om risikoen for å rammes av ulike andre hjerte- og karsykdommer er ulik. Til sammen inkluderte forskerne hjerteultralydanalyser fra mer enn 1.600 pasienter som deltok i SEAS-studien og ble fulgt i gjennomsnittlig fire år.

Selve forkalkningen av hjerteklaffen utviklet seg likt hos menn og kvinner gjennom studieperioden. Risikoen for alvorlige hendelser – både relatert til aortastenosen og iskemiske sykdommer som hjerteinfarkt, angina og hjerneslag – var imidlertid signifikant lavere for kvinner enn for menn. Dette gjaldt også etter at forskerne hadde justert analysene for en rekke variabler som kunne ha påvirket resultatet – deriblant blodtrykk, alder, hjertefunksjon og alvorlighetsgrad av aortastenosen. Kvinnene hadde også 31 % lavere sannsynlighet for å dø i løpet av studieperioden.

Også i den generelle befolkningen har kvinner redusert sannsynlighet for oppleve iskemisk hjertesykdom sammenlignet med menn. Når man tar det i betraktning blir forskjellene mellom kjønnene i denne studien liten, noe som sannsynligvis skyldes at aortastenose ofte henger sammen med åreforkalkning. Funnene viser at aortastenose utvikler seg noen lunde likt hos kvinner og menn, og at pasienter av begge kjønn bør få oppfølging i henhold til dagens anbefalinger.

Leave a reply